Hayati Özkan: Amasya için yatırımlarımız 2016'da da sürecek!

Hayati Özkan: Amasya için yatırımlarımız 2016'da da sürecek!

Özkan: "2016 yılında da Amasya’da yatırımlar hızla devam edecek. Tüm il geneli hiçbir ayrıma tabi olmadan hizmetlerden eşit biçimde yararlanacaktır. " şeklinde konuştu.Amasya İl Genel Meclisi 2016 Ocak ayı’nın 4’üncü toplantısının 1’inci birleşimini 07.01.2016 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili G. Hayati Özkan, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Yıldırım ve üyelerin katılımı ile gerçekleştirdi.


Gönül Hayati Özkan toplantının Amasya’mıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun demesinin ardından aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.


İI Genel Meclis Başkanı Mustafa ÇİTTIR’ın 2 gün izin talebi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.


İI Genel Meclis Üyesi Yücel GÜMÜŞ’ün 2 gün izin talebinin görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.


2015 yılı köy yolu envanter çalışmaları kapsamında köy yollarının birinci derece, ikinci derece ve köy içi yollar ayrımında tasnif edilerek uzunluk standartlarının güncellenmesi ili ilgili teklif görüşüldü. Ve Plan Bütçe Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.


Köy muhtarlıklarınca kullanılan ve idaremizde cildi 2015 yılı fiyatı olarak 20 TL bedel karşılığında satın alınan salma makbuzlarının 2016 yılı içerisinde bir cilt alınacak bedelin tespit edilmesine ilişkin teklif görüşüldü ve Plan Bütçe Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.


2016 yılı için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hizmet Bedelinin tespit edilmesine ilişkin teklif görüşüldü ve Plan Bütçe Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.


İlimiz Göynücek İlçesi Gediksaray köyünde mülkiyeti il özel idaresine ait 2554 parselde kayıtlı 37/2-37-4 nolu boş lojmanların Makine Nakışı ve Çeyiz Ürünleri hazırlama kursu olarak Göynücek Halk Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesine ilişkin, teklif görüşüldü ve Plan Bütçe Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.


Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Göynücek İlçesi sınırları içerisinde pafta 10, ada 27 parsel 5 te kayıtlı 570.00. m2 taşınmaz ile Göynücek Belediye Başkanlığına ait Mevki cilt 18, sayfa 1777 ada 88 parsel 144 teki 1.533.00. m2 arsa ile takas edilmesine ilişkin teklif görüşüldü. İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.


İlimiz Merkez ilçe Sıracevizler köyü sınırları içerisinde Mülkiyeti Asbaşak Enerji Ltd.Şti. adına kayıtlı 656 nolu 15.800.00 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı amaçlı ve nazım ve uygulama imar planı görüşüldü ve İmar Bayındırlık Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.


Amasya Objektif Gazetesi