19 / 08 / 2022

Hem işyeri hem konut kira geliri olanlar için rehber 2017!

Hem işyeri hem konut kira geliri olanlar için rehber 2017!

2017'de hem konut hem işyeri kira geliri olanlar nasıl vergilendirilecek? İşte Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan hem işyeri hem konut kira geliri olanlar için rehber 2017..Vergi takvimine göre, 1 Mart itibariyle konut ve işyeri kiralamalarından elde edilen gelirler için vergi dönemi başladı. Vergi mükelleflerinin 27 Mart'a kadar beyannamelerini vermeleri ve 31 Mart'a kadar ilk taksit borcunu ödemleri gerekiyor.


Vergide ikinci taksitler Temmuz ayında ödeniyor. Vergi ödemeleri ilgili vergi dairesine yapılabildiği gibi, vergi dairesi internet şubesinde de ödenebiliyor.


Peki, kimler ne kadar vergi ödeyecek? Hem konut hem işyeri kira geliri olanlar nasıl vergilendirilecek? Tüm soruların yanıtı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan rehber kapsamında yer alıyor.


HEM MESKEN HEM DE İŞYERİ KİRA GELİRİNİZ VARSA..


-Mesken kira gelirinin 3.800 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2016 yıl için 30.000 TL'yi aşması halinde mesken ve işyeri için beyanname verilmesi gerekmektedir.


-Mesken kira gelirinin 3.800 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2016 yıl için 30.000 TL'yi aşmaması halinde ise işyeri kira geliri beyan edilmeyip sadece mesken kira geliri beyan edilecektir.


-Eğer mesken kira geliri 3.800 TL istisna tutarının altında ise mesken kira geliri toplama dahil edilmeyecektir.


-İşyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.


-Götürü gider yönteminin seçilmesi halinde 3.800 TL mesken istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır.

Kiraya verilen gayrimenkul elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5'i tutarında indirim sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkul için geçerli olup işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller bu indirimden yararlanamayacaktır.


-Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

Mükellefler 01/01/2016-31/12/2016 dönemine ait beyana tabi kira gelirlerini 2017 yılı mart ayının 1-25 inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.


-İşyerlerini Basit Usul'e tabi mükelleflere kiraya verenlerin 01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında elde ettikleri kira gelirleri 1.580 TL yi geçiyorsa GMSİ-Kira Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com