Hmd Proje Eğitim Danışmanlık İnşaat Ve Otomotiv Limited Şirketi kuruldu!

Hmd Proje Eğitim Danışmanlık İnşaat Ve Otomotiv Limited Şirketi kuruldu!

Hmd Proje Eğitim Danışmanlık İnşaat Ve Otomotiv Limited Şirketi Küçükçekmece'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Hüseyin Kuran tarafından kuruldu.


Hmd Proje Eğitim Danışmanlık İnşaat Ve Otomotiv Limited Şirketi Küçükçekmece'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Hüseyin Kuran tarafından kuruldu.

Hmd Proje Eğitim Danışmanlık İnşaat Ve Otomotiv Limited Şirketi konusu:
PROJE GELİŞTİRME İnşaat sektöründe proje yönetimi konularında, binaların anahtar teslimi yapımlarında, inşaat teknolojisi ve metotlarının değerlendirilmesi, Proje yönetim planının hazırlanması ve takibi, Sözleşmelerin yapılması ve takibi, Proje ve şantiye koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi ve takibi, Malzemelerin kontrolü, İmalat periyodik raporlarının hazırlanması, inşaat teslim ve süreçlerinin tamamlanması konularında danışmanlık hizmeti verilmesi. Gayrimenkul geliştirme, taahhüt, tasarım, yap-işlet devret gibi farklı alt sektörlerde proje danışmanlığı yapmak. Konusu ile ilgili mühendislik, proje ve taahhüt hizmetlerinde bulunmak. Şantiye şefliği ve teknik müşavirlik hizmetleri vermek. Projedeki iş ve işlemlerin uygulanması ile ilgili, personel çalıştırılması, diğer kurumlar ile ilişkiler, mal ve hizmet alımlarında yasal prosedürler, tanıtım ve projenin sürdürülebilirliği vb. teknik konularda danışmanlık hizmeti vermek. Proje dosyasının eksiksiz hazırlanması, ilgili birimlere sunulması, sözleşme dosyasının hazırlanması, ulusal ve uluslararası ortaklı projelerde ortak kurum kuruluşlarla irtibatın sağlanması, proje ekiplerinin oluşturulması, sözleşme makamı ile her türlü iletişim sağlanması, raporlanmaların yapılması, Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. EĞİTİM HİZMETLERİ a. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. b. Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak. c. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Halkalı Merkez Mah.Fatih Cad. Serenıty Plus St.No:61-63/32 Küçükçekmece