Holyland Gayrimenkul İnşaat Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Holyland Gayrimenkul İnşaat Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Holyland Gayrimenkul İnşaat Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Avcılar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile H.Hısham H. Ghaıth ve Mohammad Daoud  Yousef Abuleıl ortaklığında kuruldu. 


Holyland Gayrimenkul İnşaat Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Avcılar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile H.Hısham H. Ghaıth ve Mohammad Daoud  Yousef Abuleıl ortaklığında kuruldu. 

Holyland Gayrimenkul İnşaat Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
TURİZM VE SEYAHAT ACENTALIĞI ULUSLARARASI VE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. ç. Ticari amaçlı her türlü motorlu araçları sürücülü ve sürücüsüz olarak kiralama hizmetleri verebilir. d. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu, personel taşımacılığı yapmak. e. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. f. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. İNŞAAT GAYRİMENKUL a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, tamiratını yapmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. ç. Her türlü inşaat malzemelerinin ithalatını ve ihracatını yapmak. d. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. e. Her türlü inşaat gayrimenkul emlak ofisleri açmak işletmek ve kurulmuş olan gayrimenkul emlak ofislerine ortak olmak. Her türlü emlak komisyonculuğu yapmak. g. Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (Gayrimenkulin ücret veya ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması,satılması ve kiralanmasında aracılık,v.b.) İÇ VE DIŞ TİCARET a. Şirket her türlü gıda, kozmetik, mobilya, giyim, inşaat malzemesi,elektrik elektronik malzemeler, petrol ürünleri,motorlu taşıt yedek parçaları,beyaz eşya,tarım ile ilgili ilaç tohumları,makine teçhizat ve yedek parçaları gibi malların yurt içinde yurt dışında alışı satışı ve ithalat ihracatını yapabilir. b. Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayiinde faaliyetlerde bulunmak, ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü diğer hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak. c. Her türlü mefruşat, çeyiz, havlu, bornoz alımı satımı, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için; a. Şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her türlü taşınır mallar veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni, şahsi, her türlü hakları satın alabilir, trampa veya takas gibi Medeni kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve iflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir, özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir, verebilir veya kabul edebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni be şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla menkul, gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşaa ettirebilir, işletir veya işlettirebilir, sahip olduğ gayrimenkuller üzerinde tevhit, ifraz, taksim, cins tahsisi, arsa payı tahsisi, arsa payı ipotek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis, ihdas ve ipoteğin fekki işlemlerini yapabilir.

Holyland Gayrimenkul İnşaat Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Cihangir Mh.Reşitpaşa Cd. N.140/5f Avcılar