Sabıl Gayrimenkul İnşaat Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sabıl Gayrimenkul İnşaat Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sabıl Gayrimenkul İnşaat Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Abdullah Hassan İbrahim Hassan, Hassan Abrahim Mohamed Hassan tarafından 300 bin TL'lik sermaye ile 20 Ocak'ta kuruldu.


Sabıl Gayrimenkul İnşaat Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Abdullah Hassan İbrahim Hassan, Hassan Abrahim Mohamed Hassan tarafından 300 bin TL'lik sermaye ile 20 Ocak'ta kuruldu. 


Sabıl Gayrimenkul İnşaat Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar,soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri,spor kompleksleri,mesken, ev, apartman, işyeri,arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek;bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa,hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlarüzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı  ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 8- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 9- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 10- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 11- Her türlü mal ve hizmetin yurt içi ve yurt dışında alım satımını yapmak. Her türlü malın ithalatını ve ihracatını yapmak.  12- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek.Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 13- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 14- Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 15- Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 16- Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 17- Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 18- Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 19- Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 20-Faaliyet konusu ile ilgili; Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler,belediyeler, yapı kooperatifleri, üniversiteler, özel sektör kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışındaaçılan bütün ihalelere katılmak,  teklif vermek, ihale şirkete kalırsa ihale sözleşmesi gereği iş yapmak ve teslim etmek. 21- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir, kiralar,kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek  edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı,  kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,  ifraz,tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 22-  Konusu ile ilgili,yurtiçinde ve yurtdışında şube, büro açmak, satın almak, kiralamak,kiraya vermek ve inşaatlarını yapmak. Konusu ile ilgili fuar  ve sanat gösterilerine katılmak. 23 - Şirket ihtiyacı için mevzuat hükümlerine uygun olarak iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borçlanmalar yapabilir. Bunları kendi menkul ve gayrımenkulleri ile banka teminatlı veya  üçüncü  şahısların ayni veya şahsi kefaletleri ile garanti edebilir. Bu teminatları değiştirip kaldırabilir. 24- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla geçici ve devamlı olarak şirket ve ortaklıklar  kurmak, mali sorumluluklarla ilgili sözleşmeleri  akdetmek, müşterekenihalelere katılmak, marka,  patent,ihtira beratı, lisans tescil ettirmek,temellük etmek, devir ve ferağ etmek.Konusu ile ilgili isim hakkı alabilir, verebilir, frençayzing ve bayilik   sözleşmesi yapabilir.

 

Sabıl Gayrimenkul İnşaat Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Başakşehir, Bahçeşehir Mahallesi, Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi, Ebik İş Merkezi, 9/14.