Hotel the Maslak Turizm Anonim Şirketi kuruldu!

Hotel the Maslak Turizm Anonim Şirketi kuruldu!Hotel the Maslak Turizm Anonim Şirketi, Alexander Dr. Schoeller Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, Kuşdili Caddesi, Efes İş Hanı'nda kuruldu.


Hotel the Maslak Turizm Anonim Şirketi, Alexander Dr. Schoeller Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, Kuşdili Caddesi, Efes İş Hanı'nda kuruldu. 


Hotel the Maslak Turizm Anonim Şirketi iş konusu; A- Yurtiçinde ve yurtdışında otel, motel , tatil köyü , marina ve sair her türlü turistik tesisler ile eğlence ve sportif dinlenme merkezleri , büyük mağaza (süpermarket) , akaryakıt istasyonları, açık ve kapalı otoparklar ve sair konaklama tesisleri kurmak, işletmek yasal gerekleri yerine getirilmek şartı ile turistik amaçlı hazine ve orman arazileri tahsis ettirmek , kiralamak , her türlü gayrimenkul satın almak , satmak , kiralamak ve kiraya vermek. B- Turizm sektöründe turizm kredilerinden, teşvik kredilerinden yararlanabileceği girişim ve yatırımlarda bulunur. C- Mevzuat dahilinde turizm yatırım belgesi alır. D- Mevzuat dahilinde turizm işletme belgesi alır. E- Yurt dışından ülkemize ferdi turist ve kafile turist getirir. Bunlara konaklama, seyahat, imkanları sağlar. F- Otel, motel, tatil köyleri, konaklama tesisleri, kaplıca ve ılıca tesisleri, kampingler, plaj, yüzme havuzu, çocuk parkı, sportif tesisler, büfe, mokamplar, lokanta, kafeterya, disko, gece kulübü, müzikli müziksiz eğlence yerleri ile her nevi turistik tesisler açmak, işletmeciliğini yapmak, tesis etmek, inşa etmek, inşa ettirmek, işletmek, kiralamak kiraya vermek.  G- Turizm faaliyetlerinde danışmanlık yapar, organizasyonlar tertip eder, iştigal konusu  çerçevesinde kalmak şartı ile şubeler, bayilikler, tanıtım yerleri, acentelik, taşeronluk distribütörlük, komisyonculuk (gümrük komisyonculuğu hariç)açmak ve mümessillik  anlaşmaları yapmak, rent a car hizmetinde bulunmak ithalat ve ihracat her türlü fason işleri yaptırma taahhütlerine girmek, konusu ile ilgili olarak ihalelere girmek.. 1. Her türlü yapı, tekne, yat, kotra ve gemi gezinti tasarımı ve danışmanlık hizmetleri yap yapmak. 2. Turizm amaçlı yat, kotra ile tüm hava, kara ve deniz araçları satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. 3. Hava, kara, deniz vasıtaları ile turizm amaçlı yurt içi ve yurt dışı turlar ve geziler düzenlemek, bu konu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışındaki işletmeler ile işbirliği içinde acentelik almak. 4. Turizm amaçlı olmak kaydıyla, ihalelere girmek, İhaleleri Kredilendirmek, İhaleler  Üzerinden Tatil Paketi alıp, satmak, H- Yerli ve yabancı kuruluş ve şahıslar için tanıtım kampanyaları düzenlemek, bunlar için  gereken davet, toplantı, iş gezileri, seminerler ve benzeri organizasyonlar yapmak, düzenlemek veya başka acenteler tarafından tertiplenen bu nevi organizasyonların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yaptırmak Şirket yukarıda belirtilen amacına erişebilmek için; 1-Konusu ile ilgili olarak özelleştirmede dahil olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir. 2-Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında mümessillikler alabilir ve ya mümessillikler verebilir. 3-Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında fuarlara iştirak edebilir;sergi,konferans v.b. toplantılar tertipleyebilir. 4-Konusu ile ilgili olarak distribütörlük, acentelik ve bayilik ihdas edebilir. 5-Taşınır ve taşınmazları satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, ipotek tahsis edebilir ve fes edebilir, menkul rehni alabilir veya verebilir, satış vaadi, rehin ve ipotekte dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotekte dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tecil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, şirket lehine tesis edilen ipotek ve rehinlerin fek edebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehnide dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve ne şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. Her türlü mali, ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir, ithalat ve ihracat yapabilir. 6-Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, tecil ettirebilir, satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir. 7-Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, bunlarla yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, şirketlere kurucu olarak katılabilir, aracılık faaliyetleri yapmamak kaydıyla şirketlerin hisselerini satın alabilir, sahibi olduğu hisseleri satabilir. 8-Poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonosu ve benzeri kıymetli evrak borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul ve aracılık yapmamak kaydıyla ciro, imza ve ihraç edebilir. 9-Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir. 10-Aracılık yapmamak şartı ile şirket fonlarının değerlendirilmesi için her ürünü, hisse senedi ve tahvili alabilir ve bunları teminat olarak verebilir.


Hotel the Maslak Turizm Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, Kuşdili Caddesi, Efes İş Hanı 12/186