Hun Development Mimarlık Mühendislik İnşaat Emlak Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hun Development Mimarlık Mühendislik İnşaat Emlak Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Hun Development Mimarlık Mühendislik İnşaat Emlak Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hun Development Mimarlık Mühendislik İnşaat Emlak Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ali Güven, İhsan Sunmaz tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 13 Nisan 2015 tarihinde kuruldu.Hun Development Mimarlık Mühendislik İnşaat Emlak Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ali Güven, İhsan Sunmaz tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 13 Nisan'da kuruldu. 


Hun Development Mimarlık Mühendislik İnşaat Emlak Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1) MİMARLIK MÜHENDİSLİK 1.a) Her türlü mimari, statik, mekanik, sıhhi tesisat, elektrik plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak.Bunları uygulamaya koymak,fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak.Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak.Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak,dekorasyon yapmak,tadilat,rövele restorasyon ve onarım yapmak.Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak.Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek.Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürosu işleri yapmak,herhangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı,kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri,kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması,etüt ve işletme haritaları,kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları,halihazır harita,imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi,aplikasyon,ifraz,tevhid,yola terk,tescile konu olan harita ve planlar yapmak.Her türlü arazi ölçümü,yer kontrol noktalarının tesisi,deformasyon ölçmeleri,plankote,hidrografik ölçmeler,yer altı ölçmeleri,konum belirlemeleri,karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini,kanalizasyon projeleri,köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek.Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak,tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek.Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 1.b) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması,projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması,yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması,yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel,motel,okul,banka,hastane,otogar,benzinlik,iş merkezi,plaza,konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması,projelendirilmesi,onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrolörlüğünün yapılması ve yaptırılması. 1.c) Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak,fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek,geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak,yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 2) İNŞAAT 2.a) İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak,resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2.b) Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri,tüneller,limanlar,fabrikalar,yollar,köprüler,bentler, barajlar,lojmanlar,idare binaları gibi yapılar,resmi kurum ve hizmet binaları,beton,asfalt,karayolu,liman binaları,iş hanları,ticari yapılar, atölyeler,imalathaneler ile her türlü toplu konut,kooperatif meskenleri,kara ve demiryolları,hava meydanları,istasyonlar,otogarlar,otoparklar,garajlar,çarşı m ağaza,pazar işyeri,otel,motel,villa,pansiyon,hastane,cami,dispanser,sağl ık merkezleri,ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri,tatil köyleri,okul inşaatı,eğitim merkezleri,öğrenci yurtları,gölet ve iskele,turistik konaklama,uçuş pistleri,sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol,doğalgaz boru hatları,kanal içme suyu,su kanalları, drenaj tesisleri,sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak,taahhütlerde bulunmak. 2.c) Ahşap,yarı ahşap ve betonarme toplu konut,özel konut,her türlü devlet inşaatları yapmak,kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlamak. 2.d) Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak,sözleşmeler yapmak,bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri,peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 2.e) Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek. 2.f) Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları,beton,yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 2.g) Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. 3) EMLAK 3.a) Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 3.b) Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3.c) Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı,satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 3.d) Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 


Hun Development Mimarlık Mühendislik İnşaat Emlak Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kanyon Ofis Binası, 185/271.