Ömür Mimarlık Mühendislik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Ömür Mimarlık Mühendislik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Ömür Mimarlık Mühendislik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Ömür Mimarlık Mühendislik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Feyzi Ömür Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Işıl Ömür Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 200 bin TL'lik sermaye ile kuruldu.Ömür Mimarlık Mühendislik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Feyzi Ömür Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Işıl Ömür Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 200 bin TL'lik sermaye ile 11 Mayıs'ta kuruldu.


Ömür Mimarlık Mühendislik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans- kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Seralar kurmak bu seralarda tarım ürünleri yetiştirmek. 16. Her türlü sera ve camekânlar için gerekli malzemelerin alım satımı kurulması, kiralanması ve gerekli teknoloji ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık yapmak, her türlü sera işletmeciliği yapmak. 17.Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, narenciye, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak. 18. Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretim, alım ve satımını yapmak. 19. Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek. 20.Her türlü canlı hayvan toptan ve perakende almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. 21. Besicilik ve hayvan üretimi, yetiştiriciliği yapmak. 22. Her türlü deniz ve tatlı su ürünlerinin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Bu ürünlerin üretimi için entegre tesisler kurmak. Balık yağı ve konservelerinin üretimini, alımını, satımını yapmak 23. Hayvanlarla ilgili pansiyon, çiftlik, hastane, barınma evleri açmak ve organizasyonunu yapmak. 24. Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi; 25. Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. 26. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak. 27. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 28. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 29. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi. 30. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek. 31. Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 32. Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin. 


Ömür Mimarlık Mühendislik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adres: Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Çukurçeşme Caddesi, 35/21.