26 / 05 / 2022

Hüseyin Yılmaz, Akfen GYO'dan ayrıldı!

Hüseyin Yılmaz, Akfen GYO'dan ayrıldı!

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak görev yapan Hüseyin Yılmaz, dün itibari ile görevinden ayrıldı...Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yatırımcı ilişkileri yöneticisi atanması hakkında açıklama yaptı.


Akfen GYO'nun yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak görev yapan Hüseyin Yılmaz, 31 Ocak 2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrıldı. 


Akfen GYO'dan ayrılan Hüseyin Yılmaz'ın görev ve yetkilerinin iptaline, yerine Akfen GYO'nun çalışanı Mehmet Aldırmaz'ın "Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi" olarak atanmasına, kendisinin doğrudan Akfen GYO'nun Genel Müdürüne bağlı olarak görev yapmasına ve Mehmet Aldırmaz'ın, Hüseyin Yılmaz'ın görev süresini tamamlamak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine karar verildi.  


Akfen GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimiz yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak görev yapan Hüseyin Yılmaz'ın Şirketimizden 31.01.2018 tarihi itibarıyla ayrılmış olması sebebiyle Yönetim Kurulumuz'un 31.01.2018 tarihli toplantısında:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi kapsamında; 

  
1.  Şirketimizden ayrılan Hüseyin Yılmaz'ın görev ve yetkilerinin iptaline, yerine Şirketimiz çalışanı Mehmet Aldırmaz'ın "Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi" olarak atanmasına, kendisinin doğrudan Şirketimiz Genel Müdürüne bağlı olarak görev yapmasına ve Mehmet Aldırmaz'ın, Hüseyin Yılmaz'ın görev süresini tamamlamak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine, 

  
toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.