İBB'den Eyüpsultan'daki kültür tesisi ve cami inşaatına mühür!

İBB'den Eyüpsultan'daki kültür tesisi ve cami inşaatına mühür!

Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk Mahallesi’nde yeşil alan olarak bırakılan dere yatağındaki araziye tüm uyarılara rağmen kültür tesisi ve cami inşa ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinin inşaatı mühürlemesine rağmen inşaat sürüyor. 


Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk Mahallesi’nde yeşil alan olarak bırakılan dere yatağındaki araziye bütün uyarılara rağmen kültür tesisi ve cami yapıyor. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinin inşaatı mühürlemesine rağmen inşaat hız kesmiyor. Projeye karşı dava açan bölge sakinleri inşaatın durdurulmasını ve arazinin yeşil alan olarak kalmasını istiyor. Dava dosyasına giren uzman raporunda da inşaatın uygun olmadığı belirtildi.

İBB’ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ilçe belediyesine araziyle ilgili geçen Eylül'de ilettiği görüş yazısında, söz konusu arazinin dere işletme bandı ve taşkın önlemli yapılaşma alanı içerisinde kaldığını vurguladı. Görüş yazısında, araziden Kâğıthane Deresi yan kolu geçtiği ve arazinin yol veya yeşil alan olarak korunması gerektiğine dikkat çekildi. Fakat Eyüpsultan Belediyesi, bu alanda kültürel tesis ve cami inşa ediyor. 

Bölge sakinleri, belediyeye karşı inşaatın dudurulması ve projenin iptal edilmesi istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde söz konusu arazinin 1990'da malikler tarafından yol ve yeşil alan olarak kullanılmak üzere bedelsiz terk edildiği vurgulanarak bu terkin amacına aykırı olarak arazinin imar planlarının değiştirildiği ifade edildi. Dilekçede, özetle “Yapılan imar planları ile bu kuru dere yataklarının yol veya davaya konu yapılar ile kapatılması, iklim felaketlerinin çokça yaşandığı İstanbul gibi metropollerde büyük maddi ve ölümcül zararlara neden olmaktadır. İleride yaşanabilecek bu tür iklimsel felaketler nedeni ile bu projeyi gerçekleştiren kurumlar büyük sorumluluk altında kalacaklardır” denildi. 

UZMAN RAPORU VAR

Dava dosyasıyla 3 uzmandan oluşan teknik mütalaa raporu da sunuldu. Raporun sonuç bölümünde söz konusu alanda yapılan imar planı değişiklikleri ve buna bağlı verilen inşaat izinlerinin yürürlükteki mevzuata, şehircilik ilkelerine, plan yapım, yöntem ve tekniklerine uygun olmadığı belirtildi. İnşaatı mühürleyen İBB yetkilileri de tuttukları tutanakta söz konusu projenin su taşkın seviyesine uygun olup olmadığı inceleninceye kadar can ve mal güvenliğinin korunması için inşaatın durdurulduğunu dile getirdi. Mahalle sakinleri ise inşaatın devam ettiğini belirtti. 

Eyüpsultan'da dere yatağına cami mi yapılıyor?