İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihaleleri itirazına mahkemeden red!

İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihaleleri itirazına mahkemeden red!

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanları ihalelerine ilişkin itirazını reddetti. İBB, idare mahkemesinin kararını Danıştay'a taşıyacak...


İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının kiralama ihalesinin iptali için açtığı davayı, 1’e karşı 2 oyla reddetti. Karara muhalefet şerhi veren hakim; ihale ilanı ile ihale şartnamesi arasındaki çelişkili kuralların rekabeti engellediğini ifade ederek ihalenin iptal edilmesi gerektiğini savundu. 

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İBB, idare mahkemesinin kararını Danıştay’a götürme kararı verdi. 4 Mart 2020 tarihinde alınan karar, koronavirüs salgını sırasında taraflara tebliğ edildi. Kararı değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır" diye konuştu. 

TCDD, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının atıl durumda olan yaklaşık 29 bin metrekarelik depo sahalarını kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere 15 yıllığına kiralamak için 4 Ekim 2019 tarihinde ihale gerçekleştirdi. 

İhaleye katılan İBB şirketleri, ikinci oturuma davet bile edilmeden 18 Ekim 2019 tarihinde ihaleden elenmişti.

İhaleyi, eski bir İBB çalışanı da olan Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar Genel Müdürlüğünü yapmış 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi350 bin TL'ye aldı. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İBB şirketlerinden oluşan konsorsiyumun elenmesine ilişkin mahkemeye başvurdu.

İBB

EKREM İMAMOĞLU: ÇOK MANİDAR

İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nde görülen iptal davası 4 Mart 2020 tarihinde oyçokluğu ile karara bağlandı ve 3 Nisan'da İBB'ye tebliğ edildi. İBB iptal kararını yasal süre olan 15 gün içinde Danıştay'a taşıyarak temyiz edecek.

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti.  İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay’a götüreceğiz. Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır" şeklinde konuştu. 

"İHALEYİ KAZANAN ŞİRKET GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIYOR"

İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nin kararında; ortak girişimi oluşturan tüm ortakların ayrı ayrı iş deneyim belgesi sunması gerektiği ifade edilerek, KÜLTÜR AŞ dışında MEDYA AŞ, METRO İSTANBUL ve İSBAK AŞ'nin şartnameye uygun iş deneyim belgesini sunmadığını belirtti. 

İhale şartnamesi ve ihale ilanının birbiriyle çelişmediği, şartname ile ihale ilanına açıklık getirildiği belirtildi. Mahkeme, davanın yönetmelik usullerine aykırı olarak gerçekleştirildiği yönündeki İBB savunmasını da uygun bulmadı.

Kararda, "İhaleyi kazanan şirketin, gerekli şartları taşıdığı ve ihalenin usulüne uygun olarak gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. 

"MÜTESELSİLEN VE MÜŞTEREKEN" İBARESİNE 3 HAKİMDEN DE RED

Karara imza atan 3 hakim de İhale Komisyonu tarafından İBB iştiraklerinin ihale dışı bırakılma nedenlerinden biri olarak sunulan, “müştereken ve müteselsilen” kelimeleri yerine “ortaklaşa ve birlikte” yazılmasını gerekçe olarak onaylamadı.

Ancak İBB'nin aleyhine karar veren 2 hakim, "davacıların ihale dışı bırakılması işleminin sebebi olarak gösterilen anılan aykırılıkların esasa etkili aykırılık niteliğinde olmadığı anlaşıldığından, işlemi kusurlandırıcı yönünün bulunmadığı sonucuna varılmıştır" dedi. 

BİR HAKİM KARŞI OY KULLANDI

Karara şerh düşen Hakim Adnan Koray Demirci; ihale ilanı ile ihale dökümanı arasında çelişki bulunduğunu, çelişkili kuralların rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği engellediğini ifade etti. 

İhale ilanı ile ihale dökümanı arasında çelişki bulunmasının Danıştay'ın 2009, 2013, 2017 ve 2019 yılında aldığı kararlarda ihalenin iptaline sebep sayıldığına dikkat çekti. 

İhale ilanında ortak girişimdeki her bir şirketin iş deneyim belgesini ayrı ayrı sunması gerektiğiyle ilgili bir düzenlenmeye yer verilmediğini belirten hakim, "İhale şartnamesinde farklı bir düzenlemenin yer aldığı, dolayısıyla ihale şartname ile ihale ilanı arasında çelişki bulunduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

İHALE İLANI İLE ŞARTNAME ÇELİŞKİLİ

TCDD Taşınmaz Kira Yönetmeliğinde, "uygulamada saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin ve güvenilirliğin sağlanması ile piyasa şartlarının dikkate alınması esas olduğu"nun açıkça belirtildiğine dikkat çeken hakim şu ifadeleri kullandı: 

-İlan ile şartname arasında çelişki nedeniyle şartnamede meydana gelen muğlaklığın bu ilkeler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

-Bu durumda, ihale ilanı ile şartnamenin hükümlerinin birbiriyle tutarlı olmadığından ihale dokümanında muğlaklık bulunması nedeniyle saydamlık ve rekabet ilkesinin ihlal edilmesi nedeniyle dava konusu işlemlerin tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından bahisle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluğun oylarıyla makbuliyet kazanan karara katılmam mümkün olmamıştır.

İMAMOĞLU: “KAMU KURUMLARI İHALESİZ DEVİR YAPABİLİR”

Bir kamu kurumunun, bir başka kamu kurumuna ihalesiz devir yapabileceğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ben, o şirketi dikkate bile almıyorum. Emeksiz, alın teri olmadan 6 ayda, bir yılda böyle basamaklar yukarı çıkılmaz. Daha internet sitesi olmayan, 10 bin lira sermayeli bir şirketin, bu ihaleyi alırken ikinci davet gününden bir gün önce, 1 milyon liralık sermaye artışını yapması bile bir şaibenin önemli bir parçasıdır. Ulaştırma Bakanlığı isterse orayı İBB’ye verebilir. İstanbul’da bunun yüzlerce örneği var” demişti. 

Ekrem İmamoğlu'ndan mahkemenin Haydarpaşa ve Sirkeci kararına tepki!

İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci talebi reddedildi!