İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci talebi reddedildi!

İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci talebi reddedildi!

İBB, TCDD'nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının depo sahalarını kiralamak üzere açtığı ihaleden elenmesi üzerine ihalenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı. İBB'nin yürüymeyi durdurma talebi reddedildi...


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinin, TCDD’nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının depo sahalarını kiralamak üzere açtığı ihaleden hukuksuz şekilde elenmesi sonrasında ihalenin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile açtığı davada istek reddedildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl depo sahalarını, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere 15 yıllığına kiralamak için TCDD'nin  4 Ekim 2019 tarihinde açtığı ihaleye teklif sunan ve hukuksuz şekilde elenen İBB’nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş tarafından 21 Ekim 2019 tarihinde ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle ile dava açılmıştı.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından 6 Ocak 2020 tarihinde davanın yürütmeyi durdurma talebi ile ilgili kısımı hakkında karar verildi.

Kararda, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun “Yürütmenin durdurulması” başlıklı 27. maddesinde Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceklerinin hükme bağlandığı belirtildi.

Dosya incelendiğinde kanun hükmünde öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması talebi kabul edilmedi.

ANA KARAR BEKLENİYOR

Yürütmeyi durdurma istemini reddeden mahkeme, İBB'nin davaya müdahil olma talebini ise oanyladı. Şimdi mahkemenin, ihalenin iptaline ilişkin ana kararı bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

TCDD'nin  4 Ekim 2019 tarihinde açtığı kiralama ihalesine 4 teklif sunulmuş, 2 şirket elenirken sona; Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan eski İBB çalışanı 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi ve İBB’nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş'den oluşan  konsorsiyum elenmeyen şirketlerdi.

TCDD’nin tahmini aylık kira bedelini 30 bin lira olarak belirlediği ihalede Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin lira, İBB konsorsiyumu aylık 100 bin lira teklif sundu. Tekliflerin açıklanmasının ardından, 15 gün içinde tarafların pazarlığa çağrılacağı açıklanarak ihale bitirilmişti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci garları hakkında açıklama!

İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesinden elenmesi TBMM'de!

Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın ihalesi mecliste!