İçerenköy İETT Sitesi imar planı yeniden askıda!

İçerenköy İETT Sitesi imar planı yeniden askıda!

İstanbul Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi İETT Sitesi kentsel dönüşüm amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yeniden askıya çıkarıldı...İstanbul Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi 203 pafta, 1296, 1297, 1298 Ada Riskli Alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.


Ataşehir İçerenköy Mahallesi riskli alan nazım ve uygulama imar planı değişikliği bugün askıya çıkarıldı. İmar planı 28 Aralık 2015 tarihinde askıdan inecek.Plan için tıklayınız