İDO - Kirazlı arası metro hattı imar planları askıya çıkarıldı!

İDO - Kirazlı arası metro hattı imar planları askıya çıkarıldı!

Bakırköy, İDO - Kirazlı Arası kesimine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, askıya çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakırköy İDO - Kirazlı arası imar planlarını 16 Mayıs 2014'te onayladı.


Bakırköy İlçesi, İDO - Kirazlı Arası kesimine ilişkin 13 Aralık 2013 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 16 Mayıs 2014 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün (14 Temmuz 2014 Pazartesi) ilanen askıya çıkarıldı. 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 28267 dosya numaralı imar planını  16 Mayıs 2014'te onayladı. Bakırköy İDO - Kirazlı arası imar planı, 14 Ağustos 2014 Perşembe günü askıdan indirilecek. İşte detaylar...Plan notları!


1- Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanacak projeye göre yapılacaktır.


2- Kamulaştırma sınırları içinde kalmayan alanlarda mer'i plan hükümleri geçerlidir.


3- Yeraltında kalan metro güzergahı üzerindeki alanlarda mer'i plan şartları geçerlidir. Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Müdürlüğü'nün görüşü alınacaktır. 


4- Raylı sistem hattına ait plan tasdik sınırının 20 metre sağında 20 metre solunda bulunan koridordaki parsellerde yapılacak olan tüm imar uygulamalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın görüşü alınacaktır. 


5- Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.


6- Uygulama aşamasında metro güzergahına ilişkin kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır.


7- Üzerinde tescilli kültür varlığı olan parseller de ilgili kuruldan görüş alınarak uygulama yapılacaktır. Bakırköy İDO - Kirazlı arası 1/5000 ölçekli imar planlarını indirmek için tıklayın!


Bakırköy İDO - Kirazlı arası 1/1000 ölçekli imar planlarını indirmek için tıklayın!


Bağcılar Kirazlı 3282 ada, 5 ve 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı askıya çıktı! Detaylar için tıklayın!