İhlas Gayrimenkul'ün esas sermayesi 336 bin TL'ye çıkarıldı!

İhlas Gayrimenkul'ün esas sermayesi 336 bin TL'ye çıkarıldı! İhlas Gayrimenkul'ün esas sermayesi 336 bin TL'ye çıkarıldı!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin esas sermayesinin 140 milyon TL'den 336 bin TL'ye çıkarılması işlemi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı...İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) esas sözleşmenin 6. maddesinin düzeltilmesi ve tescili hakkında açıklama yaptı.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin esas sermayesinin 140 milyon TL'den 336 bin TL'ye çıkarılması işlemi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14 Şubat 2019 tarih 10/240 sayılı kararı ile onaylandı

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin KAP açıklaması: 
Şirketimiz esas sermayesinin 140.000.000 TL den 336.000.000 TL ye çıkarılması işlemi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.02.2019 tarih 10/240 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Artırım işleminin tamamlanması sonrasında hazırlanan esas sözleşmenin Sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadil metni 02.04.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilerek, 08.04.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Sonrasında yapılan kontrollerde tescil ve ilan edilen 6.maddenin, 7. Paragrafının sehven "Ayrıca yönetim kurulu imtiyazlı veya itibari" şeklinde yazıldığı tespit edilmesi üzerine, söz konusu madde "Ayrıca yönetim kurulu tahsisli veya nominal" şeklinde düzenlenerek, ilgili resmi kurumlardan onay alınmış ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

EK: Esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. madde değişiklik metni  

Dosya için tıklayın