İhlas Gayrimenkul sermayesi

İhlas Gayrimenkul sermayesi

İhlas Gayrimenkul'ün çıkarılmış sermayesinin 1 milyar TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Denetim Komite tarafından hazırlanan rapor yayınlandı. 

İhlas Gayrimenkul'ün esas sözleşmesinin 6. maddesi değişti!

İhlas Gayrimenkul'ün yeni çıkarılmış sermayesi 1 milyar TL olup, şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verildi.

İhlas Gayrimenkul sermayesini 1 milyar TL'ye çıkardı!

İhlas Gayrimenkul, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334 milyon 461 bin 113 TL artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılması için SPK'dan onay çıktı. 

İhlas Gayrimenkul sermayesini 1 milyar TL'ye çıkaracak!

İhlas Gayrimenkul, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334 milyon 461 bin 113 TL artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılması için SPK'ya başvurdu.

İhlas Gayrimenkul sermayesini 1 milyar TL'ye çıkaracak!

İhlas Gayrimenkul, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334 milyon 461 bin 113 TL, yüzde 50 oranında artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılması için SPK'ya başvurdu.

İhlas Gayrimenkul'ün sermayesi 1 milyar TL'ye çıkarılacak!

İhlas Gayrimenkul'ün 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayenin 334 milyon 461 bin 113 TL nakit (bedelli) olarak yüzde 50, 254180 oranında artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

İhlas Gayrimenkul fon kullanım raporu 2019!

İhlas Gayrimenkul çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 196 milyon TL artırılarak 336 milyon TL ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, SPK'nın VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, hazırlanan raporu yayımladı...

İhlas Gayrimenkul'ün sermaye artırımı tescillendi!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin sermaye artırımının tamamlandığına dair esas sözleşme ve karar bugün tescil edildi...

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme fon kullanım raporu!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin 140 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 196 milyon TL artırılarak 336 milyon TL ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak hazırlanan rapor yayınlandı...

İhlas Gayrimenkul'ün sermayesi 1 milyar TL'ye çıktı!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL'den, 1 milyar TL'ye çıkartıldı...

İhlas Gayrimenkul'ün esas sermayesi 336 bin TL'ye çıkarıldı!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin esas sermayesinin 140 milyon TL'den 336 bin TL'ye çıkarılması işlemi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı...

İhlas Gayrimenkul'ün sermaye artırımı tescillendi!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin sermaye artırımının tamamlandığına dair esas sözleşme ve karar bugün tescil edildi...

İhlas Gayrimenkul sermaye artırımına ilişkin izahname onaylandı!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Ticaret A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin 336 milyon TL'ye çıkarılması işleminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Şubat 2019 tarih ve 10/240 sayılı toplantısında onaylanmış olan izahname yayınlandı...

İhlas Gayrimenkul'ün sermayesi 336 milyon TL'ye çıkarılıyor!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin 500 milyon TL  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 140 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 196 milyon TL nakit olarak yüzde 140 oranında artırılarak 336 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi..

İhlas Gayrimenkul pay sahiplerinin ne kadar pay alma hakkı var?

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin pay sahiplerinin ellerindeki payların yüzde 76,01 i oranında yeni pay alma hakkı bulunuyor. 

İhlas Gayrimenkul yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

İhlas Gayrimenkul'ün 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulu üyeleri seçildi. 

İhlas Gayrimenkul 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

İhlas Gayrimenkul'ün 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için İrfan Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesine karar verildi. 

İhlas Gayrimenkul 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

İhlas Gayrimenkul, elde olunan karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

İhlas Gayrimenkul'ün olağan genel kurul toplantısı sonucu!

İhlas Gayrimenkul'ün 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 

İhlas Gayrimenkul'ün genel kurul iç yönergesi güncellenecek!

İhlas Gayrimenkul'ün genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinin güncellenmesine, güncellenen metnin 2020 yılı genel kurulunda ortakların onayına sunulmasına karar verildi.  

İhlas Gayrimenkul'ün bilgilendirme politikası güncellenecek!

İhlas Gayrimenkul'ün bilgilendirme politikasının güncellenmesine ve bilgilendirme politikasının 2020 yılı Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulmasına karar verildi. 

İhlas Gayrimenkul yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

İhlas Gayrimenkul, yönetim kurulu üye seçimi ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının 2020 yılına ait 2021 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verildi. 

İhlas Gayrimenkul 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

İhlas Gayrimenkul, gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulmasına karar verildi. 

Abdullah Tuğcu kimdir?

İhlas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tuğcu kimdir? Abdullah Tuğcu daha önce hangi görevlerde bulunmuştur? İşte Abdullah Tuğcu'nun biyografisi...

Ukaşe Gümüşer kimdir?

İhlas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ukaşe Gümüşer kimdir? Ukaşe Gümüşer daha önce hangi görevlerde bulunmuştur? İşte Ukaşe Gümüşe'in biyografisi...

Mehmet Nureddin Yağcı kimdir?

İhlas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nureddin Yağcı kimdir? Mehmet Nureddin Yağcı daha önce hangi görevlerde bulunmuştur? İşte Mehmet Nureddin Yağcı'nın biyografisi...

Mustafa Tansu kimdir?

İhlas Gayrimenkul Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mustafa Tansu kimdir? Mustafa Tansu daha önce hangi görevlerde bulunmuştur? İşte Mustafa Tansu'nun biyografisi...

İhlas Gayrimenkul'de yönetim kurulu değişikliği!

İhlas Gayrimenkul'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Hüsnü Kurtiş'in yerine, ilk Genel Kurul'a kadar Mustafa Tansu'nun getirilmesine, Hüsnü Kurtiş'in şirketteki Denetim Komitesi Başkanlığı görevine Mustafa Tansu'nun getirilmesine karar verildi. 

İhlas Gayrimenkul sermayesi Haberi

İhlas Gayrimenkul sermayesi

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerleri hakkında açıklama yaptı.  

İhlas Gayrimenkul'ün 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334 milyon 461 bin 113 TL yüzde 50,25418 oranında artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komite tarafından hazırlanan rapor yayınlandı. 

İhlas Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin 1.000.000.000 TL Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle,  334.461.113 TL (% 50,25418 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası...