İhlas Gayrimenkul'den 3 ayda 16 milyon TL'lik satış!

İhlas Gayrimenkul'den 3 ayda 16 milyon TL'lik satış!İhlas Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı.


İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'da (KAP) sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı.
 
İhlas Gayrimenkul'ün Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 31 Mart 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı.

1.8 milyon TL'lik özkaynak
Şirketin finansal raporuna göre, 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 döneminde, toplam özkaynak tutarı 1 milyar 898 milyon 730 bin 623 TL oldu. 

3 ayda 16 milyon TL'lik satış
İhlas Gayrimenkul'ün 31.12.2020 ile 31.03.2021 dönemine ait hasılatı 17 milyon 943 bin 609 TL olurken, satış maaliyeti 15 milyon 774 bin 668 TL oldu. Şirketin brüt karı ve zararı 2 milyon 168 bin 941 olarak açıklandı. 

İhlas Gayrimenkul

İhlas Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, 31 Mart 2021 tarihi itibariyle hazırlanan Konsolide Finansal tablo ve faaliyet raporunun;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Seri: II-14.1 Sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz.

Mustafa Tansu

Denetim Komitesi Başkanı

Finansal rapor için tıklayın

Faaliyet rapor için tıklayın