İhlas Gayrimenkul'ün sermayesi 1 milyar TL'ye çıkarılacak!

İhlas Gayrimenkul'ün sermayesi 1 milyar TL'ye çıkarılacak!

İhlas Gayrimenkul'ün 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayenin 334 milyon 461 bin 113 TL nakit (bedelli) olarak yüzde 50, 254180 oranında artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.


İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımı hakkında açıklama yaptı. 

İhlas Gayrimenkul Yönetim Kurulu toplantısında; şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 334 milyon 461 bin 113 TL nakit (bedelli) olarak yüzde 50, 254180 oranında artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi. 

İhlas Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin bugün (01.09.2020) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 334.461.113 TL nakit (bedelli) olarak %50,254180 oranında artırılarak 1.000.000.000 TL ye çıkarılmasına,

2. Arttırılan 334.461.113 TL sermayeyi temsil eden payların hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 0,01 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına, (Borsada işlem birimi 1 TL /1 lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir.)

4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

6. Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Yönetim Kurulu tarafından takip edilmesine,

Karar verilmiştir.