İhlas Gayrimenkul'ün çıkarılmış sermayesi 1 milyar TL oldu!

İhlas Gayrimenkul'ün çıkarılmış sermayesi 1 milyar TL oldu!İhlas Gayrimenkul'ün 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayesi tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334 milyon 461 bin 113 TL (yüzde 50,25418 oranında) artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarıldı. 


İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerleri hakkında açıklama yaptı.

İhlas Gayrimenkul'ün 1 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayesi tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334 milyon 461 bin 113 TL (yüzde 50,25418 oranında) artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarıldı. 

Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor yayınlandı. 

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı
Şirketin 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinden 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%50,25418 oranında) 334.461.113 TL artırılarak 1.000.000.000 TL’ye yükselmiştir.  Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 01.12.2020 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 01.12.2020 tarih ve 10214 sayılı baskısının 850-851 sayfalarında ilan edildi.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 19.10.2020-02.11.2020 tarihleri arasında kullanmış olup, kullanılan rüçhan hakkı tutarı 329.502.358 TL oldu.

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan 4.958.908 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 04.11.2020 tarihinde satışa sunulmuş ve aynı gün tamamı 6.008.608 TL bedelle satılmıştır. Netice itibariyle toplam 335.510.966 TL nakit girişi sağlandı.

Yapılan bedelli sermaye artımına ilişkin olarak, 1.087.732 TL tutarında halka arz maliyeti oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda yer alıyor.

İhlas Gayrimenkul

İhlas Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin 1.000.000.000 TL Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334.461.113 TL (% 50,25418 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitemiz tarafından hazırlanan rapor ekte  sunulmaktadır.

Fon kullanım raporu için tıklayın