İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme fon kullanım raporu!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme fon kullanım raporu!İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin 140 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 196 milyon TL artırılarak 336 milyon TL ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak hazırlanan rapor yayınlandı...


İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor hakkında açıklama yaptı.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin 500 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 140 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 196 milyon TL artırılarak 336 milyon TL ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor yayınlandı.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin KAP açıklaması: Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 140.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 196.000.000 TL (% 140 oranında) artırılarak 336.000.000 TL ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.

Dosya için tıklayın