10 / 12 / 2022

İki Kardeş İnşaat Altyapı Asfalt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İki Kardeş İnşaat Altyapı Asfalt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İki Kardeş İnşaat Altyapı Asfalt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hidayet Aymak tarafından 10 bin TL sermaye ile 14 Eylül'de Sancaktepe, Veysel Karani Mahallesi, Ulugazi Caddesi'nde kuruldu.İki Kardeş İnşaat Altyapı Asfalt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hidayet Aymak tarafından 10 bin TL sermaye ile 14 Eylül'de Sancaktepe, Veysel Karani Mahallesi, Ulugazi Caddesi'nde kuruldu. 


İki Kardeş İnşaat Altyapı Asfalt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek .Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.   Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.  Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.  Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak  imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu, hava meydanları,  kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, baraj tesisleri, fabrika, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaatları, ahşap, yarı ahşap, çelik konstrüksiyon ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatlarını, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler, garajlar, çarşı mağaza, pazar, işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik  konaklama, sportif ve tamamlayıcı tesisler , petrol , doğalgaz depolama tankları, boru hatları, enerji ve sulama baraj ve göletleri, akarsu, güneş ve rüzgar enerji sistemleri, kanal, içme suyu hatları, havuz inşaatı, arıtma tesisleri, su kanalları, drenaj tesisleri, kanalizasyon işlerinin inşasını yapar, yaptırır, işletir, kiralar veya kiraya verir : Her türlü asfalt  ve asfalt ürünlerinin alımını satımını yapmak yol yapımı için gerekli asfalt çalışmaları yapmak asfalt kaplama balans alt temel kazı yapımı satıh kaplama stabilize yol yapımı plentnix  asfalt serimi  renkli desenli asfalt yapımı kilit taşı ve parke yol yapımı ve uygulamasını ve bunun için gerekli her türlü malzemenin alımını ve imalatını yapmak .ve bu konuda ihalelere katılmak.Asfalt üretimi ile ilgili her türlü araç gerecin ve alım satımını ithalat  ve ihracatını yapmak. Amaç ve konusu dâhilinde her türlü makine, tesis, tesisat, menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir ve/veya iktisap edebilir, devredebilir, devir alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir, alt kiraya verebilir, sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde irtifak, intifa, ipotek, vefa, şufa ve sair haklar tesis edebilir ve ipotek vs bunları kaldırabilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir. Her türlü marka, ihtira beratı, telif ve patent hakları, lisans,imtiyaz, model, resim, know-how, joint venture, ticaret unvanı, hususi imal ve istihsal usulleri, alamet-i farika dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazlar iktisap edebilir,kullanabilir, iktisap edilen fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir. Bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir,söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile lisans sözleşmeleri akdedilir.       

Geri Dön