30 / 09 / 2022

İlkiz Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

İlkiz Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

İlkiz Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Rafet Tükek Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 10 Ağustos'ta Başakşehir, Süleyman Demirel Mall Of İstanbul Ofis Bulvarı'nda kuruldu.İlkiz Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Rafet Tükek Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 10 Ağustos'ta Başakşehir, Süleyman Demirel Mall Of İstanbul Ofis Bulvarı'nda kuruldu.


İlkiz Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1- Her nevi konut, toplu konut inşaatı yaptırır, satar, kiraya verir, şehirler kurar, işhanları, yol, köprü, baraj, kanal, tünel, fabrika binaları, hava alanları, otel, motel, kamping, her türlü turistik tesis, alışveriş merkezi, spor tesisleri, spor sahaları ve her türlü inşaat işlerini yapar, her türlü gayrimenkul alım satım ve ticaretini yapar. 2-Gerek kendi arsa ve arazileri gerekse özel ve tüzel kişilere veya hazineye ait arsa ve araziler üzerinde her türlü konut, toplu konut, turistik tesis, tatil köyleri ve konaklama tesisleri inşaa eder, bunları kiralar, kiraya verir, işletir, satar, satın alır ve üçüncü şahıslara devreder. 3-Konu ile ilgili olarak devlet kurum ve kuruluşları ile katma ve özel bütçeli dairelerle, belediyelerin, hakiki ve hükmi şahısların açacağı ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur ve bu taahhütleri tamamlar. 4- Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. 5-Her türlü inşaat taahhütlük ve müteahhitlik işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  6-Yurt içi ve Yurt dışında ,Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri,tüneller,limanlar,fabrikalar,yollar,köprüler,bentler, barajlar,lojmanlar,idar binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar iş yeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğal gaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak, yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 8-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 9-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 10-Konusu ile ilgili her türlü malzeme, hammadde, mamul ve malzemelerin alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak. 11-Konusu ile ilgili olarak her türlü makine alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 12-Konusu ile ilgili taşıt araçları ve nakil vasıtalarının alımı, satımı, kiralanması ve kiraya  verilmesi 13- Şirketin maksat ve konusu alanına giren işleri gerçekleştirmek için mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içi ve yurt dışı bankalar ve diğer mali kuruluşlarla kredi sağlayan her türlü özel ve kamusal kurumlarla ilişkiler kurmak, kredi sağlamak, sağlanacak krediler için teminat göstermek ve şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları alacaklı şahıs ve müesseselere ipotek etmek.için şirket hissedarların tamamının onayı alınacaktır. Şirket maksat ve konusuna giren yukarıdaki işleri gerçekleştirebilmek.

Geri Dön