Eker Projektmanagement Gayrimenkul Ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Eker Projektmanagement Gayrimenkul Ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Eker Projektmanagement Gayrimenkul Ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi bugün Kağıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Hakan Doğan tarafından kuruldu.


Eker Projektmanagement Gayrimenkul Ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi bugün Kağıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Hakan Doğan tarafından kuruldu.

Eker Projektmanagement Gayrimenkul Ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü mekanik, elektrik, tesisat ve inşaat işlerini bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme alımı, satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek. Her türlü banka, Banka Genel Müdürlüğü, Toplu konut ve siteler, okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, yol çizgi işleri, yol kenarlarındaki bariyerlerin düzenlemesi işlerini, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üslenmek. Bu konularda müteahhitlik yapmak. 2. Kat karşılığı arsa almak, parsellemek sureti ile aracılık yapmamak kaydıyla satmak, takas etmek ve kat karşılığı inşaat yapmak. 3. Yurt içinde ve yurt dışında turistik tesisler avmler, toplu konutlar, mesken inşa etmek, 4. Konusu ile ilgili Her nev`i resmi ve özel ihalelere katılmak, bu ihaleleri almak, ihale konularını yapmak, yaptırmak devretmek, her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt, tesisat işleri yapmak ve yaptırmak. 5. Şirket ihtiyacı için inşaat makineleri alet ve edevatlarını alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir,ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapabilir. 6. Konusu ile ilgili olarak taahhüt işleri yapabilir. yol Bina,fabrikaların inşaatlarının bakım, tamir ve onarımını yapmak. 7. Kendisinin yapmış olduğu inşaatların Kalorifer ve doğalgaz tesisatı işlerini yapmak. 8. Konusu ile ilgili olarak projelerin çizimi ve müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir. 9. Her Türlü inşaat malzemeleri, inşaatlarda kullanılan her türlü demir, çimento, kum, çakıl,tuğla, briket, hazır beton, prefabrik yapı elemanları,ahşap yapı malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak. 10. Her türlü yapı projeleri çizmek ve çizdirmek, etüdler hazırlamak, ilgili kamu kuruluşlarından tescillerini yaptırmak, ruhsatlarını ve iskanlarını almak ve aldırmak. 11. İmar, imar ıslah, imar aplikasyon planları hazırlamak arazi üzerine ifraz ve tevhid işlemlerini hazırlamak, yapmak veya üçüncü şahıslara yaptırmak. 12. Konuları ile ilgili her türlü harfiyat işleri yapmak, her türlü inşaatların molozlarını, malzemelerini taşımak başkalarına taşıttırmak işlerini yapabilir. 13. Her türlü Emlak, gayrimenkuller avmler, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, iş hanları, iş merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler apart otel, motel kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, arsalar, araziler ve her türlü taşınmazın alımını, satımını pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devredebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir. 14. Her türlü gıda maddelerinin, özellikle sebze ve meyvelerden yaş veya kuru mamul, yarı mamul ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilumum ham ve yardımcı maddelerin üretilmesi, ambalajlanması ve paketlenmesi, 15. Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten mamul, süt ve sütten mamul, her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin, tahıl ürünlerinin, hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıdaların, her türlü kurutulmuş gıdaların, her türlü yağların, gıda sanayi ürünlerinin alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması, ticareti, gıda sanayinin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayi ile ilgili olarak, her türlü imalathanelerin, fabrikaların, satış mağazalarının, depoların, ambalajlama işleri, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin, kurulması, açılması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi devir alınması, devir edilmesi, 16. Yukarıda yer alan maddelerin ithali, ihracı, yurt içi ve yurt dışında ticareti alım ve satımı. Üretim, ambalajlama, doldurma ile ilgili ihtiyaç duyulacak yan sanayinin kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi, 17. Yukarıdaki maddeleri üreten yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak firmaların sermayelerine iştirak edilmesi, 17. Tarımsal faaliyetlerde bulunmak, Tarım alanında yatırımlar yapmak, işlemek, işletmek 18. Her türlü Büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, av hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etler, süt, peynir, yağ, yumurta, bal, deri, kösele, tüyler, bağırsak ve bağırsaktan mamul ihracı, ithali ve pazarlaması, işlerini yapmak Şirket yukarıdaki amaç ve konuları gerçekleştirmek için; 1. Taşınmaz mallar ve bu arada arsa, bina satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edilebilir. 2. Şirket faaliyetlerini yürütmek için şubeler açılabilir, bir arada veya ayrı olarak imalathane ve fabrika kurabilir, satış mahalleri mağaza ve marketler, avmler açabilir. Konusu ile ilgili her türlü maddelerin depolanması, dağılımı ve muhafazası için gerek kendi ve gerekse müşterilerin iş yerlerine her türlü muhafaza ve depolama tesis ve ekipmanları kurabilir, işletebilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Emniyet Evleri Mah.Yeniçeri Sk.Güler Iş Merk.Blok No:2/4 Kağıthane