İmar alanları için özel mahkemeler kurulacak!

İmar alanları için özel mahkemeler kurulacak! İmar alanları için özel mahkemeler kurulacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yargı reformu kapsamında çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak için özel mahkemeler kurulacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yargı reformu iş dünyasının yüzünü güldürüyor.
Takvim Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre, açıklanan yargı reformu kapsamda atılacak adımlar yatırımlara ivme katarak, ekonomiyi güçlendirecek ve küresel yatırımcı için Türkiye'yi güvenli liman yapacak.
İmar, çevre, enerjiye özel mahkemelerden icra iflas sisteminin yenilenmesine, tüketici uyuşmazlıklarında vekalet ücretlerinde KDV'nin indirilmesinden sulh komisyonlarının yenilenmesine kadar birçok yeni uygulama yaşama geçecek.

İşte bazı düzenlemeler:

  •  Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak için özel mahkemeler kurulacak.
  •  Yatırımcı hakları; kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, adil ve teşvik edici uygulamalarla güçlendirilecek.
  •  Sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak.
  •  Alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengenin gözetilmesi suretiyle, icra satış sistemi yenilenecek. Takiplerde vatandaşlara yansıyan maliyetler azaltılacak.
  •  İcra harç ve masraflarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
  •  Tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabulucuya başvuru, dava şartı olacak.
  •  Aile hukuku ve tüketici uyuşmazlıklarında vekalet ücretinin KDV oranı inecek.
  •  Borçluya, haczedilen malını satma hakkı tanınacak.