İmar durumu belgesi dilekçesi!

İmar durumu belgesi dilekçesi!

Bir imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini gösteren imar durumu belgesi için bir dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunmak gerekiyor. İşte imar durumu belgesi dilekçesi...İmar durumu belgesi dilekçesi!

İmar durumu belgesi; imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini, örneğin teknik şartlarının ne olması gerektiğini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri belirten kadastral durumu da işlenen belge olarak karşımıza çıkıyor.


İmar durum belgesi nereden alınır?

Arsanızın imar durumunu öğrenmek için gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye dilekçe verilmesi yeterli oluyor. İmar durumu belgesi dilekçesi aşağıda yer alıyor.


İmar durumu belgesi dilekçe örneği:...................BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE............ilçesi,………………………………….. mahallesi,………………pafta,……………… ada , ………………. parselinde kayıtlı taşınmazın maliki bulunmaktayım.Parselime ait imar durumu belgesinin hazırlanarak tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim.


……/……./2013


Mal Sahibi

ADI-SOYADI

T.C. Kimlik No:

(imza)


Eki: Tapu örneği

(Vekil ise Vekaletname örneği)

(Varis ise Veraset ilamı)


Adres:……………………………

……………………………………..

……………………………………..

Telefon:…………………İmar durumu nedir?