İmar kanununda değişiklik yapan yasa teklifi Anayasa'ya aykırı mı?

İmar kanununda değişiklik yapan yasa teklifi Anayasa'ya aykırı mı?

Cumhuriyet Halk Partisi, imar kanununda değişiklik öngören teklifin, imar planı değişikliklerinin taşınmazda meydana getirdiği değer artışı payının dağılımını düzenleyen 15. Maddesi’nin anayasaya aykırı olduğunu belirtti...


İmar Kanunu’nda değişiklik yapan yasa teklifinde yer alan imar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışı tutarının dağılımı konusunda yapılan düzenlemeye Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) anayasaya aykırılık uyarısı yapıldı. CHP değer artışı tutarının tamamının belediyelere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre, CHP, Meclis Genel Kurulu’nun gündemine inen imar kanununda değişiklik öngören teklife ilişkin hazırladığı karşı oy yazısında imar planı değişikliklerinin taşınmazda meydana getirdiği değer artışı payının dağılımını düzenleyen 15. Maddesi’nin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. CHP karşı oy yazısında, taşınmazda meydana gelecek değer artışının bir kısmının yerel idare dışında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’na ve genel bütçeye aktarılmasının Anayasanın 123. ve 127. maddelerinde düzenlenen yerinden yönetim ilkesiyle uyumlu olmadığını vurguladı. 

İmar konusunun öncelikle yerel yönetimleri ilgilendirdiğine dikkat çeken CHP, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 9. Maddesi’nin ilk fıkrasında ‘Ulusal ekonomik politika çerçevesinde, yerel makamlara kendi yetkileri dahilinde serbestçe kullanabilecekleri yeterli mali kaynaklar sağlanacaktır” ifadesinin bulunduğunu vurguladı. Yasa teklifiyle yapılan düzenlemeye göre; değer artış tutarı Bakanlık muhasebe birimine verilecek, büyükşehir belediyesi olan şehirlerde bu tutarın yüzde 25’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, yüzde 25’i genel bütçeye aktarılacak. Büyükşehir belediyesi olmayan şehirlerde ise yüzde 30’u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, yüzde30’u ise genel bütçeye verilecek.

Yeni gelir kaynağı yaratılıyor 

CHP karşı oy yazısında, taşınmaz sahiplerinin malları üzerindeki değer artış payı tutarının Bakanlık hesabına yatırılması gerektiğini ve bu gelirin bakanlık ve belediyeler arasında pay edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: 

“Payın büyük kısmı, gelir ve rant yaratma kapasitesi yüksek belediyeleri kaybeden iktidarın, Bakanlık ve genel bütçe için yeni gelir kaynağı yaratması üzerine kurulmuştur. Yerel yönetim gelirleri yerine kentsel dönüşüm üzerinden Bakardık ve genel bütçe gelirleri artacaktır. 2019 yılındaki yasayla, otellerden alman konaklama vergisi ve değerli konut vergisi düzenlemesine benzer biçimde, doğrudan yerel yönetimlerle ilgili olan ve anayasal açıdan sorun içeren düzenleme burada da yine önemli kısmı merkezi yönetime aktarılacak biçimde yazılmıştır.”

43 maddede yeni imar kanunu!

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de!