İMSAD: Gayrimenkul alım koşulları ağırlaşabilir!

İMSAD: Gayrimenkul alım koşulları ağırlaşabilir!İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği(İMSAD), seçimler sonrasında gayrimenkul alım koşulları ağırlaşabileceği içintüketicileri hızlı davranmaları konusunda uyardı


Derneğin yayınladığı aylık inşaat sektörü değerlendirme raporunda, seçim
sonrasında ekonomiyi soğutmak için alınabilecek tedbirlerin inşaat sektörüne
olası etkileri ele alındı.

Raporda, 2011 yılına başlarken Merkez Bankasından gelen ekonomiyi soğutma
adımlarının önemli bir bölümünün inşaat sektörünü zorlayıcı nitelikte olduğu
belirtildi. Raporda, uzun vadeli düşük faizli kredilerle satış rakamlarını
güçlendirmeyi amaçlayan inşaat sektörünün bu çabalarının, Merkez Bankasının
zorunlu karşılık oranları ile krediler üzerinde oluşturduğu baskıdan olumsuz
etkilendiği belirtildi.

Buna bağlı olarak gerek konut satışlarında, gerekse yapı ruhsatlarında
gerileme yaşandığı kaydedilen raporda, son açıklanan TÜİK verilerinde konut
satışlarında bir önceki döneme göre yüzde 6,61 gerileme belirlendiği, yapı
ruhsatlarının ise ocak, şubat ve mart aylarında sırasıyla yüzde 7,8, yüzde 29,3
ve yüzde 37,6 düzeylerinde düşüş gösterdiği anımsatıldı.

Raporda, 2011 yılının ilk yarısında özellikle Merkez Bankasının adımları
sonrasında gayrimenkul alımına yönelik koşulların olumsuza döndüğü belirtilerek,
şu ifadelere yer verildi:
'Seçim sonrasında tek başına iktidara gelen AK Parti 'nin ekonomiyi
soğutma hamleleri devam edebilecektir. Önümüzdeki dönemde ekonomi yönetiminin ilk
olarak faiz dışı araçlarla tüketici talebinin hızını kesmeye çalıştığı
görülebilecektir. Böyle bir ortamda özellikle konut sektöründe kullanılan
kredilerde yüzde 25 öz kaynak şartının gerekirse yüzde 40 'a kadar yükseltilmesi
doğrudan sektörü olumsuz etkileyebilecek unsurdur.

Bunun yanı sıra kredi kartıyla alışverişte taksitlendirme adedinin 3 ile
sınırlandırılması, Merkez Bankasının zorunlu karşılık oranlarını daha da
arttırması, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun bankaların topladıkları TL ve döviz
mevduatına uygulanan mevduat sigorta priminin yükünü arttırması, kredilere
uygulanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinin ve çeşitli
masrafların yükünün arttırılması gibi seçenekler konuşulmaktadır. Bu seçeneklerin
uygulamaya konulması konut alım koşullarını kötüleştirecektir. Yine AK Parti
tarafından en son seçenek olarak görülse de, faizlerde yükselişe yönelimin de bir
noktadan sonra gündeme gelebileceği unutulmamalıdır. Tüketicinin bu olasılıkları
göz önünde bulundurarak gayrimenkul piyasasındaki mevcut koşulları
değerlendirmesi yerinde olacaktır. Kısaca, seçimler sonrasında gayrimenkul alım
koşulları ağırlaşabilir, tüketici hızlı davranmalı.'
AA