İMSAD, sektörün 2011-2015 hedeflerini ortaya koydu!

İMSAD, sektörün 2011-2015 hedeflerini ortaya koydu!

2010 yılında ekonomik krizin etkilerini üzerinden atan ve yılı %15,1 oranında büyümeyle kapatacağı öngörülen inşaat sektörü 10,8 milyar dolar reel katma değere ulaştı 2010 yılında ekonomik krizin etkilerini üzerinden atan ve yılı %15,1 oranında büyümeyle kapatacağı öngörülen inşaat sektörü 10,8 milyar dolar reel katma değere ulaştı. Net ihracatçı yapısı ve istihdam odağı olması gibi özellikleriyle dikkat çeken inşaat malzemeleri sanayisi ise 68,1 milyar TL’lik üretim hacmiyle ekonominin lokomotifi olmaya devam etti.

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, konut sektöründeki canlanma ve ihracattaki başarılı performans sayesinde 2010 yılında inşaat sektörü için kayıpların telafi edilerek büyümeye geçiş döneminin başladığını vurguladı.
İMSAD için Etiplan Araştırma Şirketi tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sektöründe Dağıtım Kanallarının Geleceği Araştırması’nın ekonomik verilere yer verilen ilk bölümü sonuçlarına göre, inşaat sektörünün 5 yıllık ortalama büyüme hızı %13,6 olacak. Aynı dönemde GSYH yıllık ortalama artışının ise %5 civarında seyretmesi bekleniyor.

Net ihracatçı bir sektör olan inşaat malzemesi sanayisinin dış ticaret fazlası 2010 yılında 11,5 milyar doları aştı.  Aynı yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı %260’a erişti.

Araştırmada; yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde, gelecek beş yıl için ortalama yıllık artış hızının %12,8’e, 2015 yılında iş hacminin 40,4 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü.

İnşaat malzemeleri sanayisinin bugünkü üretim hacmi 68,1 milyar TL’ye ulaşırken, bu değer 30 alt sektör ve 135 ürün grubunu kapsıyor. Sektörde önümüzdeki beş yılın büyüme ortalaması %14,5 olarak tahmin ediliyor.

İnşaat malzemeleri sanayisinde 2008 yılında 24,3 milyar dolara kadar çıkan ihracatın, küresel ekonomik krizin etkili olduğu 2009’da gerileme kaydettikten sonra 2010 yılında 18,7 milyar dolara ulaşacağı bekleniyor. İhracatın son beş yıldaki ortalama yıllık artış hızı %15 olurken, bu artış hızının gelecek yıllarda (2011-2015) yılda %16,5 oranında olması bekleniyor.

2010 yılı itibarıyla en fazla inşaat malzemesi ihraç edilen ülkeler ise Irak, Mısır, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bu ülkeleri İngiltere, Cezayir, Almanya ve İran izledi. Bu sekiz ülkenin toplamdaki payı %45’i buluyor.

Net ihracatçı bir sektör olan inşaat malzemesi sanayisinin dış ticaret fazlası 2010 yılında 11,5 milyar doları aştı.  Aynı yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı %260’a erişti.

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: “İnşaattaki toparlanma Türkiye ekonomisinin büyümesine ve istihdama olumlu yansıdı.”
“Küresel ekonomik krizin ardından gösterdiği toparlanma performansıyla dünya sıralamasında yerini alan Türkiye ekonomisi, 2010 yılının ilk dokuz aylık döneminde GSYH gelişme hızında %8,9 oranında artış kaydetti. İnşaat sektörü ise yılın 3. çeyreğinde %24,6 oranında büyüme yaşayarak en hızlı büyüyen sektör oldu. Böylece her zaman dile getirdiğimiz lokomotif sektör olgusu bir kez daha ispatlandı. İstihdam ayağında da 2010 yılında toparlanma sinyali belirginleşti. 2007 yılının ilk çeyreğinden beri ilk kez artıya geçen istihdam verisi, inşaat sektöründeki toparlanmanın tabana yayılmaya başladığını gösteriyor. Türkiye ekonomisinin %7-8 büyümeyle tamamlayacağı beklenen 2010 yılı, inşaat sektörü için kayıpların telafi edilerek büyümeye geçiş dönemi oldu.”

Prof. Dr. Kerem Alkin (İMSAD Ekonomi Danışmanı):
3x100 milyar $ hedefini yakalayabilir, hatta geçebiliriz!”
“Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı 2023’e doğru 2 trilyon TL düzeyinde, diğer bir ifade ile 1,5 trilyon dolara yakın bir ekonomik büyüklüğe ulaşmayı hedefleyen Türk ekonomisinde, inşaat sektörünün bu hedefe önemli katkı sağlaması, GSYH büyümesindeki katkısını yüzde 5,5’den yüzde 7’ye yükseltmesini gerektirmektedir. Bunun anlamı, Türkiye’de özel sektör ve kamu sektörü tarafından gerçekleştirilen toplam sabit yatırımların her yıl reel olarak en az yüzde 15 artması gerekirken, inşaat sektörü yatırımlarının da en az yüzde 20’lik bir artış yakalaması gereğidir.

İnşaat sektörü, bulunduğumuz coğrafyada, 1. ve 2. kuşak komşu ülkelerde 2023’e kadarki zaman diliminde alt ve üst yapı inşaat projelerindeki hamleyi dikkate alarak, inşaat malzemesi ihracat hacmini 100 milyar dolara, müteahhitlik hizmetlerinden Türkiye’nin elde ettiği geliri 100 milyar dolara ve yurtiçi inşaat sektörü hacmini de 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflemektedir. Türkiye, 2023 yılında toplam ihracatının yüzde 20 ile 25 oranında bir bölümünü yüksek kalitede ve nitelikli inşaat malzemesi ihracatı ile gerçekleştirmeyi başarırsa; 100 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracat hedefi başarılabilir. Ulusal bazda ise; Türkiye’nin toplam sabit yatırımlarının en az yüzde 50’sinin inşaat sektörü yatırımları olarak gerçekleşmesi ve inşaat yatırımlarında ortalama reel büyümenin yüzde 18 düzeyinde gerçekleşmesi, sektörün yurtiçi pazar büyüklüğünün de 100 milyar doları yakalaması, hatta geçmesi anlamına gelecektir.”

Rakamlarla Türk inşaat sektörü

2010 büyüme oranı: %15,1
Reel katma değer: 10,8 milyar dolar
Özel sektör inşaat yatırımlarının büyüklüğü: 57,6 milyar TL
Kamu inşaat yatırımlarının büyüklüğü: 31,1 milyar TL
İnşaat sektörünün ürettiği toplam katma değer: 59,3 milyar TL
GSYH içindeki payı: %5,6
Toplam yatırımlardaki payı: %46,1
İnşaat sektöründe çalışan sayısı: 1.307.000
Toplam istihdamdaki payı: %5,7
Dolaylı istihdam hacmi (kayıt dışı dahil): 4.560.000

2015 öngörüleri

GSYH Büyüme Oranı                                       : %4,7
Toplam Sabit Yatırımlar Artış Oranı     : %7,5
İnşaat Sektörü Büyüme Oranı   : %10,1
Yurt dışı Müteahhitlik Hizm. Büyüme Oranı : %15,0
Yurt dışı Müteahhitlik İş Hacmi   : 40,4 Milyar USD
İnşaat Malzemeleri Sanayi Büyüme Oranı  : %14,5
İnşaat Malzemeleri İhracatı Büyüme Oranı  : %17,5
İnşaat Malzemeleri İhracat Hacmi   : 40,2 Milyar USD

Basında yer alan diğer haberler:

 

İMSAD’a göre oluşan konut stokları eritilmezse ekonomi üzerinde kırılganlık yaratabilecek

Stok risk yarattı

IMF’nin GYODER’i ziyaretinde gündeme getirdiği balon riski tartışması İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin saptamasıyla yeni bir boyut kazandı. İMSAD’a göre, stokların eritilmesi, sektörün büyümesini devam ettirmesi için bir koşul olarak ortaya çıktı.

KDV indirilsin

Stokların eritilmesi için talebin harekete geçmesi gerektiğini belirten İMSAD raporunda KDV ve harç indirimlerinin kullanılması önerildi. Aksi durumda oluşan gayrimenkul stokunun önümüzdeki dönemde ekonomi üzerinde kırılganlık yaratabileceği belirtildi.

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) yayınladığı aylık inşaat sektörü değerlendirme raporunda, inşaat sektöründeki ivmelenmenin yanı sıra stoklardaki “şişmeye” işaret edildi. Raporda şu saptamalar yer aldı:

* Yapı izinleri rakamları incelendiğinde yine gayrimenkul sektöründe bekleyen talebe yönelik bir hazırlığın etkili olduğu tespit edilebilmektedir. Buna göre yapı ruhsatında hızlı bir artış yaşandığı görülürken, yapı kullanım izinlerinde aynı performans yakalanamamaktadır. Yani yatırımcı uzun vadeli yatırım yapmak için yapı ruhsatı almakta, ancak mevcut stoklara yönelik talep istenen düzeyde olmadığı için yapı kullanım izni alma ihtiyacı sınırlı bir düzeyde oluşmaktadır.

* Buna göre yapı ruhsatları Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında sırasıyla yüzde 44.94, yüzde 41.12 ve yüzde 56.8 düzeylerinde artış gösterirken aynı dilimde yapı kullanım izinleri - yüzde 1.74, yüzde 18.94 ve yüzde 20.89 düzeyinde değişim kaydetmiştir. Buna göre yılın 3. çeyreğinde 26.5 milyon metrekare yapı ruhsatı alınırken, 16.4 milyon metrekare yapı kullanım izni talep edilmiştir.

* İstihdam verileri sektördeki büyümeye paralel olarak toparlanma eğilimini devam ettirdi, sektörün genelinde olumlu bir görünüm olmakla birlikte mevcut durumda hane halkının istenen düzeyde konut alımı yapmaması, önümüzdeki döneme sorun olarak yansıyabilecek. Bu nedenle konut talebinin realize olmasını sağlayabilecek ‘sembolik düzeyde de olsa’ KDV ve harç indirimi sağlıklı bir adım olabilir. Gayrimenkul yatırımcısının beklediği sinyal, mevcut faiz seviyesinin ve koşulların alım için en uygun ortamı yarattı. Atılacak bir adım stokların hızla erimesini sağlayarak inşaat sektörünün büyümesini, korunmasını sağlayabilecek, istihdamı arttırabilecek.

Cumhuriyet Emlak/Fatma Koşar

 İMSAD BAŞKANI ORHAN TURAN: "2011’DE POZİTİF TREND DEVAM EDECEK"

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, inşaat malzemesi sanayisinde ihracatın 2010 yılında 18,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini belirterek, "Türkiye’de bir numaralı ihracatçı sektör biziz. Dünyada da inşaat malzemeleri ihracatında 7. sıradayız" dedi.        

Turan, sektörün yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün 2010 yılı boyunca büyümesini sürdürdüğünü, istihdam ayağında da toparlanma sinyalinin belirginleştiğini söyledi.         

2010 yılının inşaat sektörü için kayıpların telafi edilerek büyümeye geçiş dönemi olduğunu vurgulayan Turan, 2011’de pozitif trendin devam edeceğini öngördüklerini, inşaat sektörünün büyüyeceğini kaydetti.        

Türkiye’nin İtalya’dan Çin’e kadar inşaat sektöründe rakibi bulunmadığını dile getiren Turan, konut kredi faizlerindeki düşüşün geleceğe olumlu yansıyacağını da belirtti.         

Turan, "İnşaat malzemesi sanayinde ihracatın 2010 yılında 18,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Türkiye’de bir numaralı ihracatçı sektör biziz. Dünyada da inşaat malzemeleri ihracatında 7. sıradayız" dedi.         

2023 yılına kadar inşaat malzemesi ihracat hacminin 100 milyar dolara, yurtiçi inşaat sektörü hacminin de 100 milyar dolara çıkarma hedeflerinden bahseden Turan, bu hedeflere nasıl ulaşacakları konusunda yol haritası yapacaklarını bildirdi.         

Orhan Turan, "Türkiye 1940’larda çivi bile üretemeyen bir ülke iken bugün dünyanın değişik ülkelerinde üretim yapan firmalarımız var. Türkiye’nin yapı malzemesi sektöründe global markalar çıkarabileceğini görüyoruz. Global oyuncular çıkarabiliriz" dedi.         

Mısır’dan Ortadoğu’nun en büyük müteahhitlik grubu olan Arab Contractors’un geçtiğimiz hafta Türkiye’ye geldiğini ve onlarla bir görüşme yaptıklarını ifade eden Turan, "Türkiye’den yapı malzemeleri ithal etmek istiyorlar. (Çin’den ithalat yapmak istemiyoruz, tüm ince malzemeleri Türkiye’den almak istiyoruz) dediler. En kısa zamanda oraya heyet götüreceğiz" diye konuştu.        

-"BU YIL SEKTÖRDE 300 BİN İSTİHDAM ARTIŞI OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"-        

Soruları da yanıtlayan Turan, "Türkiye’de işsizlik problemse inşaata bakalım, inşaat kötü demektir" şeklinde konuştu. İMSAD’ın geçtiğimiz günlerde hazırladığı raporda, gayrimenkul stoklarında "balon" uyarısının yapılması ve bu konuda bekleyen talebin harekete geçmesi için KDV ve harç indirimleri kullanılabileceği önerisinin hatırlatılması üzerine de Turan, şunları kaydetti         

"Yeni konut yapılmasıyla ilgili ruhsat alımında artış var fakat kullanımlarda azalma var. Geçen sene 2009’un 6. ayına kadar yapılan birtakım teşviklerle çok ciddi konut satışları oldu ve stokları radikal bir şekilde erittik. Biz önümüzde bu problemlerin yaşanmaması açısından bu tür teşviklerin sektörü hızlandıracağını düşünüyoruz ve yapılması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu yapı ruhsatlarının bir şekilde kullanıma geçmesi gerekiyor. Hiç harç alınmazsa ne olacak ki Bir de faiz oranlarında yüzde 7’lerin altını görüyoruz. Bunlar da konut satışlarını olumlu anlamda tetikleyecek. Konut kredilerinde bir miktar gevşemenin olacağını bunun da satışa döneceğini tahmin ediyoruz. Konut kredilerinin toplam krediler içindeki payı gittikçe artıyor.       

Bu yılki ihracat hedeflerinin 22 milyar dolar olduğunu ifade eden Turan, istihdamın da 300 bin artışla 1,5 milyona ulaşacağını tahmin ettiklerini belirtti.     

 -"ÖZEL SEKTÖR YATIRIM HARCAMALARI OLMADAN TÜRKİYE BÜYÜYEMEZ"-        

İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin de konuşmasında, küresel krizin etkilerinin ne zaman aşılacağına ilişkin dünyada bir belirti olmadığını, özel sektör yatırım harcamaları olmadan Türkiye’nin büyüyemeyeceğini belirtti.         

Türkiye’nin 2023 yılına kadar dünyada en iddialı 10 ülke arasında yer alması için yıllık ortalama yüzde 6,2 büyümesi gerektiğine işaret eden Alkin, "Türkiye ekonomisinde özel sektör yatırımları her sene düzenli olarak yüzde 16 büyümediği zaman reel olarak o sene Türkiye’nin yüzde 5 ve üzerinde büyümesi pek mümkün değil" dedi.        

İnşaat malzemeleri alanında çok daha etkin bir strateji izlenmesi gerektiğine işaret eden Alkin, "Dolaylı ihracata da destek vermemiz gerekiyor. Türkiye’deki müşavirlik sektöründeki profesyonellerimizi, dünyadaki bu tür projelere müşavirlik hizmeti vermek noktasında cesaretlendirmeliyiz. Dünyadaki müşavirleri Türk inşaat malzemesini benimsetmek, bizim müşavirlerin de özellikle bölgemizdeki projelerde biraz daha görev almalarını teşvik etmeliyiz" diye konuştu.         

Soruları da yanıtlayan Alkin, konut sektöründe kredi hacmini yavaşlatmaya yönelik bir eğilim bulunmadığını, önümüzdeki dönemde faiz oranlarının bir miktar daha aşağı inmesi durumunda bunun en fazla konut kredilerine yansıyacağını belirtti.        

Kerem Alkin, başka bir soruya karşılık da inşaat yatırımlarının 100 milyar dolara doğru gittiğini söyledi.         

İMSAD Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilmaç ise dünyadaki 300 yıllık dünya devi yapı malzemesi firmalarının artık bayrağını Türkiye’ye teslim etmeye başladığını söyledi.     

Bir gazetecinin, hazır beton üreticilerinin yaptığı yüzde 20 zammı sorması üzerine de Bilmaç, teknik olarak bu oranı fazla bulduğunu belirtti.        

-İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ÜRETİM HACMİ 68,1 MİLYAR LİRA-       

Verilen bilgiye göre, 2010 yılını yüzde 15,1 oranında büyüme ile kapatacağı öngörülen inşaat sektörü, 10,8 milyar dolar reel katma değere ulaştı. İnşaat malzemeleri sanayisi ise 68,1 milyar liralık üretim hacmine sahip oldu. 2010 yılında 11,5 milyar lira dış ticaret fazlası veren sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 260 arttı.        

Özel sektör inşaat yatırımlarının büyüklüğü 57,6 milyar lira, kamu inşaat yatırımlarının büyüklüğü de 31,1 milyar lira ve inşaat sektörünün yarattığı toplam katma değer 59,3 milyar lira.        

Toplam 1 milyon 307 bin kişinin çalıştığı inşaat sektörünün toplam istihdamdaki payı da yüzde 5,7.        

Türk inşaat sektörünün dünyadaki yerine bakıldığında inşaat demirleri alanında yüzde 28 payla, demir-çelik radyatör alanında yüzde 12 payla ve demir-çelik profilde de yüzde 8 payla ilk sırada yer alıyor.         

2015’te inşaat malzemeleri sanayi büyüme oranının yüzde 17,5, inşaat malzemeleri ihracat hacminin de 40,2 milyar dolar olması öngörülüyor.
A.A