İnce Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

İnce Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!İnce Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Talat Oğuz İnce Müdürlüğü'nde 50 bin TL'lik sermaye ile 16 Aralık'ta Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde kuruldu.


İnce Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Talat Oğuz İnce Müdürlüğü'nde 50 bin TL'lik sermaye ile 16 Aralık'ta kuruldu. 


İnce Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; AMAÇ VE KONU Madde 3-Şirketin amaç ve konusu şunlardır: a) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçE düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.      Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.       Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.      Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.      Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.      Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila,duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.      İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı      Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. f) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. g) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. h)- Her  türlü turistik tesisler kurmak, inşa etmek ettirmek, turistik geziler düzenlemek otel, motel, pansiyon ve konaklama tesisleri kurmak, işletmek, devretmek, devir almak, kiralamak, kiraya vermek, yurtiçi ve yurtdışı turistik geziler düzenlemek, bununla ilgili organizatörlükler yapmak, ofisler turizm acantelikleri, irtibat büroları açmak, bu doğrultuda kara, deniz ve hava taşımacılığı yapmak, bunlarla ilgili yolcu biletleri almak, satmak, amacına hizmet edecek tüm nakil vasıtalarını almak, satmak kiralamak, kiraya vermek, rent a car yapmak, ı)- Yurt içinde ve yurt dışında her nevi Kara, Hava ve Deniz vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı ve nakliye komisyonculuğu yapmak, Uluslararası Kara, Hava ve Deniz taşımacılığı, her türlü lojistik hizmetleri, gümrükleme, transit lojistik hizmetleri, aracılık ( forwarding) hizmetleri yapmak, Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, kiralar veya kiraya verir. j)- Her türlü motorlu ve motorsuz kara deniz hava nakil vasıtaları zirai ve sanayi amaçla kullanılan nakil vasıtaları ve iş makineleri ile bunların yedek parça aksesuarları, aksamlarının imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. k)- Faaliyet konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışındaki firmaların temsilcilikleri, danışmanlık ve bayiliklerini almak,  l)-İthalat ihracat ve dış ticaret rejimleri ile belirlenen tüm kalemleri satın almak, içeride ve dışarıda depolamak, pazarlamak, satmak, ithal ve ihraç etmek, m)- Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir,işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. n)- Şirketin amaç ve çalışma konusuyla ilgili faaliyetler için gerekli yada  faydalı olan her türlü izin, ruhsatna- me, tahsis, ihtira, hak ve beratlarını alameti fabrika, lisans,patent,isim hakkı imtiyaz ve telif haklarını, marka, model resim ve ticaret unvanlarını  know-how gibi gayri maddi hakları ile sair maddi ve fikri hakları doğrudan veya devren iktisap etmek, satın almak,kiralamak, devralmak, kullanmak adına tescil etmek, satmak, kiraya devretmek üzerinde irtifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak, o)- Amaç ve konusuyla ilgili olmak üzere yerli veya yabancı tüzel kişilerle devlet, mahalli idareler, belediyeler veya kamu iktisadi.


İnce Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Astoria Kule B, Kat:18 No:1803.