Çukurova Balkon

Giray Grup Elektrik Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Giray Grup Elektrik Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Giray Grup Elektrik Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Giray Grup Elektrik Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Engin Giray Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 3 Temmuz' da Maltepe'de kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Giray Grup Elektrik Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Engin Giray Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Maltepe'de kuruldu.


Giray Grup Elektrik Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, inşaat sektörü ile ilgili yurt içinde ve dışında işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutları yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapıları, altyapı tesisleri, havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa etmek veya taşeron firmalara yaptırmak,pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü elektrik, inşaat ve taahhüt proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmeti vermek, her türlü inşaat mühendislik mimarlık hizmetleri yapmak, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek ve müteahhitlik yapmak, elektrik ve inşaat sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, toplu konut kooperatiflerinin proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yaptırmak, her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak,elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek, 2- Yurt içinde ve dışında her türlü; elektrik işleri, inşaat, yol, kanalizasyon, sondaj, iskele, liman, havaalanı, baraj, endüstri tesisleri, boru hatları, tesisat ve taahhüdü ve yapımı bu işlerle ilgili her nevi projelerin ve mühendislik hizmetlerini, fizibilite hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, konusu ile ilgili her türlü dekorasyon işleri projelendirilmesi, bunlara ait malzemelerin araç ve gereçlerin imal ve montajlarının yapılıp, taşeron firmalara yaptırılması, satın alınması, kiralanması veya kiraya verilmesi 3- Konusu ile ilgili her türlü elektrik elektronik malzemeleri alımı satımı ithalatı ihracatı ve imalatı ile iştigal etmek, bunlarla ilgili pazarlama teşkilatı kurmak,  4- Konusu ile ilgili her türlü elektrik projeleri çizmek, bu projelerin gerçekleşmesi montajlarının ve tesisatlarının yapım işi ile iştigal etmek, 5- Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemesi yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin alım satımı ithalatı ve ihracatı işi ile iştigal etmek, 6- İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak,resmi ve özel inşaatlar yapmak. Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler,bentler,barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile hertürlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, Pazar iş yeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım merkezleri, tatil köyleri, okul inşaatı, turistik konaklama, sportif tamamlayıcı tesisler, kanal içme suyu, su kanalları işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.   7-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatı yapmak,sözleşmeler yapmak, bu mesken ve iş yerlerinin tadilat ve montaj işleri,peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 8-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek. 9-İştigal konuları ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmeti vermek, 10. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 11. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 12. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.


Giray Grup Elektrik Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Maltepe, Fındıklı Mahallesi, Başıbüyük Yolu Caddesi, 143/2