İndirimli çevre temizlik vergisi 2016!

İndirimli çevre temizlik vergisi 2016! İndirimli çevre temizlik vergisi 2016!

Çevre temizlik vergisi için ödenecek bedel taşınmazın türüne ve grubuna göre hesaplanıyor. Vergide, indirim uygulaması da bulunuyor. Peki, indirimli çevre temizlik vergisi 2016 ne kadar?İndirimli çevre temizlik vergisi 2016!

Çevre temizlik vergisi için ödenecek bedel taşınmazın türüne ve grubuna göre hesaplanıyor. Meskenlerde su faturalarına yansıtılan bu bedelin, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapı için belediyede ödenmesi gerekiyor.


Vergide, indirim uygulaması da bulunuyor. Peki, indirimli çevre temizlik vergisi nedir? İndirimli çevre temizlik vergisi 2016 ne kadar?


2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.


Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.


Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


1. Grup

1. Derece 1.300

2. Derece 1000

3. Derece 800

4. Derece 685

5. Derece 580


2. Grup

1. Derece 800

2. Derece 600

3. Derece 500

4. Derece 400

5. Derece 345


3. Grup

1. Derece 580

2. Derece 400

3. Derece 345

4. Derece 250

5. Derece 200


4. Grup

1. Derece 250

2. Derece 200

3. Derece 150

4. Derece 130

5. Derece 100


5. Grup

1. Derece 150

2. Derece 130

3. Derece 89

4. Derece 84

5. Derece 68


6. Grup

1. Derece 84

2. Derece 68

3. Derece 45

4. Derece 40

5. Derece 29


7. Grup

1. Derece 29

2. Derece 23

3. Derece 16

4. Derece 13

5. Derece 10Çöp vergisi ödeme tarihleri 2016!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com