27 / 05 / 2022

İnşaat iş bitirme belgesi nedir?

İnşaat iş bitirme belgesi nedir?

Yapımı biten bir inşaat için alınması gereken inşaat iş bitirme belgesi nedir? Yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...İnşaat iş bitirme belgesi nedir?

İş bitirme belgesi, yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare tarafından düzenlenip verilen belgeye deniyor.


İş bitirme belgesini, sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından veriliyor. Söz konusu "İş bitirme belge" örneği, aşağıda bulunuyor.İŞ BİTİRME BELGESİ


İşveren : .........................................


İşyeri : .........................................


İşin Adı : .........................................


İlgilinin Adı ve Soyadı : .........................................


Belgenin ne sıfatla verildiği (1):.........................................


İnşaatın Sınıfı : .........................................


Rakam ve Yazı ile 


İlk Keşif Tutarı : .........................................


Son Keşif Tutan (2) : .........................................


Sözleşme Tarihi : .........................................


Geçici Kabul Tarihi : .........................................


Kesin Kabul Tarihi : .........................................


İMZA (*) 


AÇIKLAMA:


1.İlgilinin müteahhit veya taşeron olduğu açıklanacaktır.


2.Kesin hesabın neticelenmediği hallerde en son hakediş raporundaki keşif tutarı (her/türlü fiyat farkları hariç)


Madde 8/ll-c'ye göre düzenlenmesi halinde Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca yayımlanan (Emlak vergisi uygulamasına esas olmak üzere binaların metrekare ortalama inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel) den hesaplanır.

(*)Sözleşmeyi yapan yetkili makam (Resmi mühür, kaşe, isim ve unvan) belirtilecektir.


NOT:

Verilecek bilgilerin değerlendirilebilmesi için örnek 6'daki bu işe ait müteahhitlik kıymetlendirme raporunun Bayındırlık ve iskan Bakanlığına gelmiş olması gerekir. 

Madde 8/ll-c'ye göre düzenlenmesi halinde bu şart aranmaz.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com