İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'ni onaylayan kanun Resmi Gazete'de!

İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'ni onaylayan kanun Resmi Gazete'de! İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'ni onaylayan kanun Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunu onayladı. Sözleşmeyi onaylayan kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'ni onaylayan kanun", bugünkü (29 Kasım 2014 Cumartesi tarihli) 29190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


İşte o kanun; 


167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Kanun No. 6571                                                                                               Kabul Tarihi: 20/11/2014


MADDE 1 – (1) Uluslararası Çalışma Örgütünün 1988 yılında yapılan 75 inci Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen “167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.


MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesini Onaylayan Kanun


Resmi Gazete'de yer alan diğer kanun olan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 167 Sayılı Sözleşmesinin Onaylanmasına Dair Kanun, inşaat sektörü çalışanlarına uluslararası standartlarda yeni güvenceler kazandırmayı amaçlıyor. 


ILO'nun, 1988'de yapılan 75. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda kabul edilen, 11 Ocak 1991'den bu yana yürürlükte olan sözleşmesini, örgüte üye 185 ülkeden 25'i onayladı. Sözleşme, "giriş" hariç, 5 bölümden ve toplam 44 maddeden oluşuyor. 


Sözleşmede, inşaat işlerinin görüldüğü alanlar, inşaat işlerinde kullanılan araç, malzemelerde güvenlik ve sağlık, üye ülkelerin hükümetlerince konuya ilişkin önlemlerin alınması, işçi ve işverenlerin yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer alıyor.


Sözleşme, Türkiye'nin henüz onaylanmadığı, 1937 tarihli 62 Sayılı Yapı İşlerinde Güvenlik Hükümleri Sözleşmesi'ni de revize ediyor.


Sözleşmeyi onaylayan her üye, güvenlik ve sağlık için mevcut risklerin değerlendirilmesi konusunda, sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri yürürlüğe koymayı taahhütte bulunuyor.


Sözleşme hükümlerine göre, ulusal mevzuat, bir işçinin güvenliği ve sağlığı için yakın, ciddi bir tehlikenin olduğunu düşünmesi için haklı bir nedeni olduğunda, bu tehlikeden sakınma hakkını, bu durumu amirine derhal bildirme yükümlülüğünü öngörüyor.


İskele ve merdivenler, mevzuata uygun inşa edilecek


Kanunla onaylanan sözleşmeye göre, yüksekte kurulmuş çalışma yerlerine, başka güvenli erişim araçlarının olmadığı durumlarda, uygun ve kaliteli merdivenler sağlanacak. Merdivenler, yanlışlıkla yapılan bütün hareketleri geçiştirecek şekilde güvenli olacak. İskele ve merdivenler, ulusal mevzuata uygun olarak inşa edilecek, kullanılacak, yetkili kişi tarafından denetlenecek. 


İşçilere olumsuz koşullara maruz kalma dahil, kaza riskine veya sağlığa zarar verecek risklere karşı yeterli koruma başka yollarla sağlanamadığı durumlarda, işin ve risklerin yapısı göz önüne alınarak uygun kişisel koruyucu donanım ve koruyucu kıyafetler, işverenler tarafından, ulusal mevzuatta öngörüldüğü şekilde, ücretsiz sağlanacak, bakımı yapılacak.


AA