25 / 06 / 2022

İnşaat malzemeleri sanayisi tüm zamanların en yüksek rakamında!

İnşaat malzemeleri sanayisi tüm zamanların en yüksek rakamında!

İnşaat malzemeleri sanayisi tüm zamanların en yüksek rakamına çıktı. Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi, Haziran 2021'de pazarlardaki iyileşme ve canlanma ile son senelerin en yüksek performansını sergiledi.Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi, Haziran 2021'de pazarlardaki iyileşme ve canlanma ile son senelerin en yüksek performansını sergiledi. Haziran 2021'de özellikle yurt dışı pazarlardaki ‘büyük açılma’ ile talep yükske oranda arttı. Bu gelişmeler kapsamında Haziran'da 2,89 milyar dolar seviyesini bulan ihracat, değer olarak aylık rekorua ulaştı. Haziran 2021'de değer olarak endeksin ölçülmeye başlandığı Ağustos 2013'ten beri en yüksek aylık ihracat kaydedildi. Haziran'da inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak da 5,85 milyon tona yükseldi. Böylece miktar olarak tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı gerçekleştirildi. 

İnşaat malzemeleri sanayisi tüm zamanların en yüksek rakamında!

Aynı zamanda Haziran 2021 itibarıyla senelik (son 12 aylık) inşaat malzemeleri ihracatı 25,86 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Pazarlarda, Kovid-19 pandemisindeki dördüncü dalgaya karşın büyüme beklentileri ile talep artışı devam ediyor. Dış pazarlarda artan talebin sene sonuna kadar sürmesi, dolayısıyla ihracatta yüksek seviyelerin de devam etmesi öngörülüyor. Temmuz'daki uzun tatil sebebiyle ihracat verisinin zayıflayacağı, Ağustos'tan itibaren ise ihracat artışının hız kazanacağı tahmin ediliyor. 

Ortalama ihracat birim fiyatları yükseliyor

İnşaat malzemeleri sanayisinin ortalama senelik ihracat birim fiyatı Haziran 2021'de geçtiğimiz senenin Haziran ayına göre yüzde 48,5 yükseldi. Haziran 2020'de ortalama ihracat fiyatları gerilemiş ve 0,33 dolar/kg olarak kaydedilmişti. İhracat birim fiyatı Haziran 2021'de 0,49 dolar/kg oldu. Ayrıca Haziran'da Aralık 2018'den bu güne en yüksek ortalama ihracat birim fiyatı kaydedildi.    

İnşaat malzemeleri sanayisi tüm zamanların en yüksek rakamında!

İhracat rekoruna tüm alt sektörler katkı sağladı 

Haziran 2021'de inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla birbirlerine benzer eğilimler kaydetti.  Değer, miktar ve birim fiyat olarak ihracatta eğilimler yükseliş yönlü gerçekleşti. 2020 Haziran'da koronavirüs salgınının etkilerinin hissedildiği bir ay geçirildi. Bu sebeple bu sene Haziran'da baz etkileri devanm etti. Fakat esas etki pazarlardaki yüksek talep sebebiyle oluştu.  

Haziran 2021'de 8 alt ürün grubunun tamamında ortalama ihracat birim fiyatları 2020 Haziran'a göre arttı. Küresel emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artış etkili olmayı sürdürdü. Haziran 2021'de demir çelik ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatları geçtiğimiz senenin aynı ayına göre yüzde 42,6 arttı. Mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,1 yükseldi. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 29, ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 21,3, metal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 16 artış gösterdi.     

İnşaat malzemeleri sanayisi tüm zamanların en yüksek rakamında!

Haziran 2021'de 8 alt ürün grubunun 7’sinde ihracat miktar olarak geçtiğimiz senenin haziran ayının üzerinde kaydedildi. Haziran 2021'de en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 48,5 ile metal bazlı ürünlerde yaşandı. Ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı yüzde 45,3, kimyasal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 40,5, yalıtım malzemeleri ihracatı yüzde 40,4 yükseldi. Gerileme prefabrik yapılarda kaydedildi. 

Haziran 2021'de 8 alt ürün grubunun 7’sinde ihracat değer olarak arttı. Değer olarak meydana gelen önemli yükselişlerde baz etkisi ile fiyat artışları da etkili oluyor. Haziran 2021'de değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 89,6 ile demir çelik ürünlerinde yaşandı. Demir çelik ürünleri ihracatı aylık bazda uzun sürenin ardından ilk defa 1,2 milyar doları da geçti. Haziran'da değer olarak ihracat artışı ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 76,1, metal bazlı ürünlerde yüzde 72 olarak kaydedildi. Gerileme prefabrik yapılarda meydana geldi. 

İnşaat malzemeleri sanayisi tüm zamanların en yüksek rakamında!

İthalat artışı sürüyor

Haziran 2021'de inşaat malzemeleri ithalatı bir önceki Mayıs'a göre yükseldi ve 752 milyon dolar oldu. 2021 Haziran'da inşaat malzemeleri ithalatı 294 bin 50 ton olarak gerçekleşti. Miktar olarak senenin en yüksek ikinci aylık ithalatı gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı Haziran 2020'de 2,65 dolar/kg iken 2021 yılı Haziran'da 2,56 dolar/kg olarak gerçekleşti.   

İnşaat malzemeleri sanayisi tüm zamanların en yüksek rakamında!

Türkiye sanayisinin ihracat performansı ivme kazandı

Türkiye sanayisinin ihracat performansı Haziran 2021'de ivmelendi. Haziran'da pazarlardaki açılmalar ihracat performansına olumlu etki etti. Haziran 2021'de sanayi ürünleri ihracatı değer olarak bir önceki Mayıs'ın yüzde 21,1 üzerinde kaydedildi. Haziran'da küresel pazarlarda aşılama ile gelen iyimserlik ve talep artışı sürdü. 

Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise Haziran 2021'de bir önceki Mayıs'a göre yüzde 9,6 arttı. Haziran'da sanayi ihracatı miktar olarak da güçlendi.  Haziran'da ortalama ihracat birim fiyatlarında hissedilir bir yükseliş kaydedildi.     

İnşaat malzemeleri sanayisi dışındaki sanayilerin toplam ihracatı değer olarak 2021 Haziran'da bir önceki Mayıs'a göre yüzde 21,7 artış gösterdi. Miktar olarak ise yüzde 22,9 yükseliş kaydedildi. İnşaat malzemeleri sanayisi dışındaki sanayilerin ortalama ihracat birim fiyatı 2021 Mayıs'ta 2,64 dolar/kg iken 2021 Haziran'da 2,61 dolar/kg seviyesine geirledi. Sanayi ihracatı Haziran'da pazarlardaki yüksek talep ile performansını yeniden hareketlendirdi. Bu performansın uzun bayram tatili yaşanan Temmuz'un ardından yeniden kuvvetleneceği öngörülüyor.      

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi yüzde 47,3 arttı!