04 / 02 / 2023

İnşaat sektöründe kaza riski yüksek, maaşlar düşük

İnşaat sektöründe kaza riski yüksek, maaşlar düşük

Türkiye'de inşaat sektöründe istihdam edilen personel, çalıştıkları alanı iş sağlığı açısından güvensiz, maaşlarını da düşük buluyor.

'Güvenli İnşaat' projesi kapsamında yapılan bir anket çalışması, inşaat sektöründeki zorlu çalışma koşulları ile kamu-özel işyerleri arasındaki farkı ortaya koydu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yürütülen anket, şantiye işçilerine yönelik gerçekleştirildi. Araştırma, 34'ü kamuda çalışan 340 kişi üzerinde yapıldı. Ankete göre, sektörde çalışanların büyük bir bölümü ilköğretim düzeyinde eğitime sahip bulunuyor. Ankete katılanların yüzde 67'sinin eğitim durumu ilköğretim, yüzde 25'i lise, yüzde 3'ü yüksekokul-üniversite, yüzde 5'i ise okur-yazar düzeyinde. Kamuda çalışanların büyük bölümü uzun zamandır aynı işyerinde çalışırken, özel sektörde çalışanların yüzde 43'ü 5 yıldan kısa bir süredir aynı işyerinde hizmet veriyor. Çalışanların yüzde 15'i 500 YTL'den az, yüzde 30'u 500-750 YTL arasında, yüzde 19'u 750-1000 YTL arasında, yüzde 26'sı 1000-1500 YTL arasında, yüzde 10'u ise 1500 yeni liradan fazla ücret alıyor. Özel-kamu ayrımına bakıldığında özel sektörde çalışanların büyük çoğunluğu düşük ücretlerle çalışıyor. Kamuda çalışanların tamamı kadrolu çalışırken, özel sektörde çalışanların yaklaşık yarısı geçici işçi statüsünde bulunuyor. Ankete göre 50'den fazla işçi çalıştıran işyerlerinin yüzde 59,3'ünde iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunmuyor. Çalışanların yüzde 87,1'i işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin yeterli olmadığını düşünüyor.
Geri Dön