İnşaat sürecinde israf nasıl önlenir?

İnşaat sürecinde israf nasıl önlenir?


Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Yapı Bilgi Modellemesi'ni (BIM) inşaat çalışmalarında verimliliği artırmak ve israfın önüne geçiyor.


Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Yapı Bilgi Modellemesi'ni (BIM) inşaat sürecinin verimliliğini artırmak, inşaat esnasındaki israfı azaltmak ve yapıların kalitesini ve verimliliğini yükseltmek için kullanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ekiplerin projede bir bir aşamayı tamamlayıp diğerine geçtiği geleneksel inşaat yöntemlerinde, önceki aşamadan kazanılan bazı bilgiler kayboluyor.

İnşaat sürecinde israf nasıl önlenir?

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; BIM ile bilgi, herhangi bir esnada ve yerde gereksinim duyan herkes tarafından ulaşılabilir olacak şekilde dijital ortamda saklanıyor. Tasarım, analiz ve belgelerin BIM iş akışında dinamik olarak bütünleşmesi, bir tasarım projesinde harcanacak çabanın ayrıntılı tasarım aşamasına kaydırılmasına olanak sağlanıyor. Böylelikle mühendislerin tasarımı en iyi duruma getirmek için durum senaryolarını değerlendirmeye daha fazla zaman tanınırken dokümantasyon için daha az zaman harcanıyor.

 Dorçe Prefabrik ve İnşaat, BIM ile tasarım, üretim, inşaat ve işletme faaliyetleri, geleneksel çözümlerle beraber çağın gerektirdiği şekilde Modern İnşaat Yöntemleri kullanılarak, modüler inşaat için gerekli olabilecek projenin tüm yaşam döngüsünü kurum içinde yönetiyor. BIM'in yararları şu şekilde açıklandı:

İnşaat sürecinde israf nasıl önlenir?

"Yenilikçi inşaat malzemelerinin doğru bir şekilde alınmasına bağlı olarak ihale süreçlerini kolaylaştırır. Tüm yapıların ve Mekanik, Elektrik ve Sıhhi Tesisatlarının (MEP) kapsamlı 3B modellemesini içeren bir BIM modeli ile bina sahipleri, en ince ayrıntılarına kadar çıkarılmış metrajlar ile teklifleri doğru bir şekilde değerlendirebilmektedir. Bu nedenle toplam teklif fiyatı, tahminlerden ziyade yapı malzemelerinin gerçek maliyetlerini yansıtacaktır. İnşaat sırasında karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir. Bugün bina sahipleri sürdürülebilirliğe öncelik veriyor. 2B çizimler yerine 3B BIM modeline dayalı bir çizim çok daha doğru sonuçlar sağlar.Mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat sistemlerinin tasarım aşamasında optimize edilmesi, operasyonlar sırasında elektrik ve su tüketimini azaltır. Bir bütün olarak ele alındığında, bir bina çoğunlukla imal edilmiş ürünlerden oluşur. Ürün üreticilerinin şartnameleri tasarım aşamasının başlarında BIM ekosistemine dahil edildiğinde, Mekanik, elektrik ve sıhhi tesisatlar test edilebilir ve tasarımlar kolayca revize edilebilir. Geliştirilmiş sistem verimliliği, inşaat tamamlandıktan çok sonra paydaşlara fayda sağlayacaktır.Projelerinde Tak & Çalıştır (Plug & Play) felsefesini uygulayan Dorçe Prefabrik, bir binanın üretiminden nihai montajına kadar tamamen fabrika ortamında tamamlanmasına, sıhhi ve elektrik tesisatları gibi son bağlantı hatlarının hazır şekilde bir veya birkaç modül olarak herhangi bir bölgeye gönderir. Bir binanın doğru bir BIM modeli, bilgilendirici ön izlemeler ve sanal gözden geçirmeler yoluyla kritik öneme sahip geri bildirimleri almayı kolaylaştırır. Tasarım aşamasında bina sakinlerinin bakış açısını sürece dahil etmek, daha başarılı binaların üretilmesine yardımcı olur."

Dorçe, IDEF21'de prefabrik yapılarını tanıtacak!