09 / 08 / 2022

İnşaatçıların ciroları arttı!

İnşaatçıların ciroları arttı!

KPMG"nin Küresel İnşaat Araştırması"na  göre, araştırmaya Türkiye"den katılan şirketlerin 2010 yılı cirolarında önemli  bir düşüş olmadığı, şirketlerin yüzde 50"sinden fazlasının bir önceki yıla göre  cirolarını artırdığı bildirildi                KPMG"nin yüzde 46"sı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika"da, yüzde 30"u Asya
 Pasfik"te ve yüzde 24"ü Amerika"da konumlanan 25 ülkedeki büyük çaplı 140
 mühendislik ve inşaat şirketinin kıdemli liderleri ile sektöre dair profesyonel
 bakış açılarını bir araya getirmek adına gerçekleştirdiği 2010 Küresel İnşaat
 Sektörü 'Belirsizliğe Uyum Sağlamak' araştırmasına göre, küresel inşaat
 sektörünün önde gelen oyuncuları, başarı için yeni stratejileri benimserken
 dikkatli ama iyimser bir tablo çizdi.
                Mühendislik ve inşaat şirketleri, yeni hizmetlere ve coğrafyalara doğru
 genişleme planları yaparken siparişlerinde de artış öngördü. Buna rağmen ekonomik
 iyileşmedeki yavaşlık, mühendislik ve inşaat şirketlerini daha yalın iş
 modellerine ve farklı stratejik arayışlara yönlendiriyor.
                Uzun süren ekonomik darboğaz ve getirdiği kısıtlamaların, inşaat
 şirketlerini değişimin üstesinden gelebilecek ve riski yönetebilecek daha güçlü
 ve esnek iş modellerine yönlendirdiğini ortaya koyan araştırmaya katılan
 şirketlerin yüzde 77"si riskleri yönetebilecek gelişmiş sistemlere sahip
 olduklarını belirtti.
                Araştırmanın bulgularına göre, iş modellerinin yeniden
 şekillendirilmesinin bir başka sonucu da pek çok küresel oyuncunun yeni entegre
 hizmetlerle yurt dışına açılarak pazardaki şanslarını artırmaları oldu.
 Katılımcıların yarıya yakını enerji gibi yeni hizmetlere doğru hareketten ya da
 Orta Doğu, Asya, Avustralya, Afrika ve Hindistan gibi yeni coğrafyalara doğru
 genişlemeden ötürü 2011"de siparişlerin artacağı öngörüsünü ifade etti. Özellikle
 Asya Pasifik bölgesindeki katılımcıların yüzde 21"i, 2011"deki siparişlerde artış
 olacağı yönünde görüş bildirdi.
                Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 31"i 2011"de daha çok direkt işçi
 alımı yapmaları ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi. şžirketlerin çoğu, geçen
 yıl fiyatları geri çekmek zorunda kaldıklarından dolayı kar marjlarının düştüğünü
 belirtirken, araştırma sonuçlarında maliyet düşürme önlemleri sayesinde küresel
 krizin etkisinin nispeten azaldığı da gözlemlendi. Uzun vadeli düşünüldüğünde,
 şirketlerin yüzde 30"undan fazlasının da belirttiği gibi yeni projelere götürülen
 daha düşük marjlı tekliflerin etkisi, siparişlerin artacağı öngörüsü ile
 dengelendi.
                Asya Pasifik katılımcılarının yüzde 35"inden fazlası, teşvik çabalarının
 önemli ölçüde etkiye sahip olduğunu belirtirken, dünya genelinde gerçekleşen kamu
 teşvik girişimlerinin farklı derecelerde başarı gösterdiği gözlemlendi. Buna
 karşın, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika katılımcılarının çoğunluğu,
 teşviklerin pazardaki fırsatları geliştirmediğinin altını çizdi.
                Araştırmaya göre, yeni ortamda risk yönetiminin daha da öncelikli bir hal
 almasının sonucunda, çoğu katılımcı çalışanların eğitimi için yeni programlar,
 teklif analizi ve planlaması süreçleri ve daha formel risk süreçlerinin
 oluşturulması ile bu konuda daha fazla çaba göstermeye devam edeceklerini
 belirtti.
                Araştırmaya katılan şirketlerin neredeyse yarısı, hesap verebilirlik
 konusunda mevcut politika ve prosedürlerin daha verimli olması gerektiğine
 inandıklarını ifade etti.
                Ufukta görünen ekonomik gelişmeye dair işaretlerle inşaat şirketlerinin,
 bulundukları coğrafyalarını genişletmenin ve yeni tekliflerine kaynak bulma
 yolları aradığını ortaya koyan araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 47"si,
 kredilerin kısıtlı olması sebebiyle finansman bulmanın hala çok zor olduğunu
 kaydetti. Birçok katılımcı, çoğunlukla ABD dışındakiler, eğer kamu desteği varsa,
 kamu-özel sektör ortaklıklarının (PPP"lerin) sektör için iyi bir şans olduğunu
 düşündüğünü bildirdi.
                -TÜRKİYE-
                KPMG 2010 Küresel İnşaat Araştırması"na Türkiye"den katılan şirketlere
 bakıldığında 2010 yılı cirolarında önemli bir düşüş olmadığı, hatta şirketlerin
 yüzde 50"sinden fazlasının bir önceki yıla göre cirolarını artırdığı görüldü.
 Ancak söz konusu dönemde yine şirketlerden yüzde 50"sinden fazlasının,
 tamamladıkları projelerin yerini yeni siparişlerle dolduramadığı gözlemlendi.
                Yeni siparişlerdeki kar marjlarının büyük ölçüde sabit kaldığı
 belirtilirken, Türkiye"den katılan şirketlerin yüzde 77"si, önümüzdeki yıl
 siparişlerin artacağını beklediklerini açıkladı. Türk şirketleri öncelikli hedef
 pazarı Orta Doğu, Afrika ve Asya olarak sıraladı.
                -EN UMUTLU, ASYA PASİFİK ÜLKELERİ-
                Araştırma sonuçlarına göre, Asya Pasifik katılımcılarının yüzde 21"i
 şirketlerinin siparişlerinin önemli ölçüde artacağına inanıyor. Bu oranla Asya
 Pasifik katılımcıları, siparişlerin artacağına en çok inanan bölge oldu.
                şžirketlerin üçte biri, teşvik paketinin önemli bir etkiye sahip olduğunu
 belirtirken, araştırma her 7 inşaat şirketinden sadece birinin, geçmiş yılda
 işten çıkarma gerçekleştirdiğini ortaya koydu.
                Kuzey Amerika katılımcılarının sadece yüzde 13"ü siparişlerinde düşüş
 beklerken, neredeyse yüzde 50"si şirketlerinin siparişlerinin gelecek yılda
 önemli ölçüde artacağına inandığını belirtti. Katılımcıların yüzde 14"ü endirekt
 iş gücünde artış beklerken, yüzde 24"ü direkt iş güçlerinin gelecek yılda
 artacağını beklediğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 83"ü fiyatlarını
 düşürdüğünü, sadece yüzde 3"ü artırdığını ifade ederken, katılımcıların yüzde
 69"u gelecek 12 ila 24 ayda kamu teşvik paketlerinden ötürü bir etki yaşamayı
 beklemediğini kaydetti. Katılımcıların yüzde 24"ü ise risk yönetimi
 uygulamalarının önemli derecede etkin olduğunu belirtti.
                Avrupa, Orta Doğu, Afrika katılımcıların yüzde 9"u gelecek yılda
 siparişlerinin önemli ölçüde artacağına inanıyor. Araştırmaya göre,
 katılımcıların yüzde 29"u son 12 ayda fiyatlarını başa baş noktası ya da altına
 indirdi. Katılımcıların yüzde 71"i son 12 ayda kamu teşvikinin teklif
 fırsatlarında herhangi bir etki yaratmadığını belirtirken, katılımcıların yüzde
 24"ü 2010"da yatırımlarını azaltmayı planladığını belirtti.
AA