İnşaatın büyüme hızı geriliyor

İnşaatın büyüme hızı geriliyor

Türkiye'de 2008 yılının üçüncü döneminde(temmuz-ağustos-eylül), büyüme hızında en fazla düşüş görülen sektör, yüzde 4,3 ile inşaat sektörü oldu.Söz konusu dönemde büyüme hızı en fazla artan sektör ise yüzde 7,3 ile gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 yılının üçüncü dönemine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2008 yılının üçüncü döneminde "cari fiyatlarla" GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7'lik artışla 266 milyar 474 milyon YTL, sabit fiyatlarla yüzde 0,5 artışla 27 milyar 934 milyon YTL oldu.

İNŞAATIN BÜYÜME HIZI GERİLİYOR

2008 yılının üçüncü döneminde sektörel bazda en yüksek büyüme, sabit fiyatlarla yüzde 7,3 ile gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri sektöründe gerçekleşti. Bu dönemde büyüme, mali ve aracı kuruluşların faaliyetlerinde yüzde 7,2, balıkçılıkta yüzde 6,9, ev içi personel çalıştıran hane halklarında yüzde 5,4,elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımında yüzde 4,1, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,9, tarım, avcılık ve ormancılıkta yüzde 2,2 oldu. Büyüme hızında gerileme görülen sektörlerin başında yüzde 4,3 ile inşaat sektörü geldi. İnşaat sektörünü yüzde 3,2 ile sağlık işleri ve sosyal hizmetler, yüzde2,3 ile oteller ve lokantalar, yüzde 1,8 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde1,2 ile eğitim, yüzde 1,1 ile imalat sanayi, yüzde 1 ile kamu yönetimi vesavunma, zorunlu sosyal güvenlik izledi.

9 AYLIK SONUÇLAR

Dokuz aylık dönem esas alındığında ise en yüksek büyüme, yüzde 8,4 ilemali aracı kuruluşların faaliyetlerinde görüldü. Balıkçılık ile gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri yüzde 7,8'er, eviçi personel çalıştıran hane halkları yüzde 6,6, madencilik ve taş ocakçılığıyüzde 6,3, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi-dağıtımı yüzde 6, ulaştırma,depolama ve haberleşme yüzde 4,3 büyüdü. Söz konusu dönemde büyüme hızı en fazla gerileyen sektör eğitim oldu.Eğitim sektörünün büyüme hızında yüzde 1,7, inşaatta yüzde 1,1, oteller velokantalarda yüzde 0,8 gerileme meydana geldi.