İpotekli taşınmazın devri!

İpotekli taşınmazın devri! İpotekli taşınmazın devri!

İpotekli taşınmazın devri, ipotekli taşınmazın kısmen devredilmesi ve ya bölünmesi şeklinde oluyor. Ancak bu durumda rehin hakkı, ayrılan kısımlardan her birine değerleriyle orantılı olarak geçiriliyor...


İpotekli taşınmazın devri!


İpotekli taşınmazın devri, ipotekli taşınmazın kısmen devredilmesi veya bölünmesi şeklinde oluyor. Ancak bu durumda rehin hakkı, ayrılan kısımlardan her birine değerleriyle orantılı olarak geçiriliyor. 


İpotekli gayrimenkulün kısmen devredilmesi veya bölünmesi için alacaklının rızasına gerek yoktur. Ancak alacaklı, ipoteğin bu şekilde bölüştürülmesini kabul etmezse, dağıtma işleminin kesinleştiği tarihten itibaren bir ay içinde başvurarak alacağının bir sene içinde ödenmesini talep edebiliyor. 

 

İpotekle temin edilmiş alacak bir başkasına devredilebiliyor. İpotekli taşınmazın devri nde olduğu gibi ipotek alacağının devrinde de taşınmaz malikinin iznine gerek yoktur. İpotek alacağının devri, düzenlenecek sözleşmeye göre oluyor. 


Uygulamada sözleşmeler genellikle noterden düzenleniyor. Talep halinde tapu sicil müdürlüğünde de resmi senet düzenlenebiliyor. Tapu kütüğünde yazılı alacaklının adı siliniyor ve yeni alacaklının adı yazılıyor. İpotek ne demektir?
Müşterek ipotek ne demektir?
İpotek nasıl kalkar?
İpotek nasıl konulur?
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com