13 / 08 / 2022

İş Gyo yönetim kurulu komitesi üyeleri belli oldu!

İş Gyo yönetim kurulu komitesi üyeleri belli oldu!

İş Gyo tarafından yapılan açıklama dahilinde İş Gyo yönetim kurulu komitesi üyeleri açıklandı...

İş Gyo tarafından yapılan açıklama: 


Yönetim Kurulumuzun 19 Nisan 2013 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince;

-Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Başkanlığı'na Sn. D.Sevdil Yıldırım'ın, Komite Üyeliğine Sn. Kemal Şahin'in seçilmesine, 

-Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

-Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite Başkanlığına Sn. H.Cemal Karaoğlu'nun, Komite Üyeliğine ise Sn. Kemal Şahin'in seçilmesine, 

-Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sn. H. Cemal Karaoğlu'nun, üyeliğe ise Sn. D.Sevdil Yıldırım'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.