İş GYO'nun Kurumsal Yönetim Notu 9.34!

İş GYO'nun Kurumsal Yönetim Notu 9.34!

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın önceki dönem 9,27 olan Kurumsal Yönetim Notu yıllık gözden geçirme sonrası bugün itibarıyla 9,34 olarak revize edildi.İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın önceki dönem 9,27 olan Kurumsal Yönetim Notu yıllık gözden geçirme sonrası bugün itibarıyla 9,34 olarak revize edildi.


Açıklama:

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin önceki dönem 9,27 olan Kurumsal Yönetim Notunu yıllık gözden geçirme sonrası 05.12.2016 tarihi itibarıyla "9,34" olarak revize etmiştir.


Haber PR ajansı tarafından şu şekilde servis edildi

2012 yılı itibariyle Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmeti A.Ş. (SAHA) tarafından 5 Aralık 2016'da yayımlanan yeni Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu doğrultusunda “%93,41” notu (10 üzerinden 9,34) ile derecelendirildi.

 

Raporda bu notun taşıdığı anlam uyarınca İş GYO, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağlamış, tüm politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları etkin bir şekilde oluşturulmuştur ve düzenli şekilde sürdürülmektedir. Tüm kurumsal yönetim riskleri tespit edilmiş ve bu riskler aktif bir şekilde yönetilmektedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları en akil şekilde gözetilmektedir; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri en üst düzeydedir, yönetim kurulunun yapı ve işleyişi en iyi uygulama kategorisindedir. Bu alanlarda hemen hemen hiçbir zaaf bulunmamaktadır. Bu sebeplerden dolayı İş GYO, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde en üst düzeye çıkarılmaya hak kazanmıştır.

 

SAHA bu derecelendirme çalışmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni baz alan yeni metodolojisini kullanmış olup, İş GYO'nun kurumsal yönetim derecelendirme notunun ağırlıklandırılmış dört ana bölüm itibarıyla dağılımı ise şöyledir:

 

Ana BölümlerAğırlık                 Alınan Not

Pay Sahipleri                             25%91,49

Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık25%98,46

Menfaat Sahipleri                      15%95,66

Yönetim Kurulu                         35%90,21

Ortalama Derecelendirme Notu93,41            

Kurumsal yönetim derecelendirme notları, şirketlerin pay ve menfaat sahiplerine verilen önem, kamuyu zamanında ve doğru aydınlatma faaliyetleri, yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kredibilitesi, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkiler çerçevesinde değerlendiriliyor. Saha tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'na www.isgyo.com.tr adresinden ulaşılabilir.

 

İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “İş GYO, olarak vizyonumuz; gerçekleştirdiğimiz projelerin yanı sıra iş yapış biçimimiz, organizasyon yapımız, kurumsal değerlerimiz ve yönetim anlayışımızla sektöründe küresel ölçekte örnek bir kurum olmayı içermektedir. Bu not, İş GYO'nun kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliği ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmelerin sonucu olarak şekillendi. Şirketimiz, her alanda olduğu gibi, kurumsal yönetim alanında da en iyi uygulamaların takipçisi olacaktır.”Haber Evrensel'de şu şekilde yer aldı;


İŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (İş GYO) Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmeti (SAHA) tarafından kurumsal yönetim derecelendirme raporu doğrultusunda 10 üzerinden "yüzde 93.41" notu ile derecelendirildiği bildirildi. İş GYO tarafından yapılan açıklamaya göre, kurumsal yönetim derecelendirme raporu doğrultusunda "yüzde 93.41" notu, 10 üzerinden 9.34 ile derecelendirildi.Evrensel