İş yeri kira gelirini beyan edenler vergi iadesi alabilecek!

İş yeri kira gelirini beyan edenler vergi iadesi alabilecek! İş yeri kira gelirini beyan edenler vergi iadesi alabilecek!

Kira gelirini beyan edenler vergi ödemediği gibi üste vergi iadesi alacak. Ancak iade, iş yeri kira geliri elde edenler için söz konusu!.. Kira geliri elde eden mükellef, gelir vergisi beyannamesini 26 Mart 2012 mesai saati bitimine kadar verecek


ŞANSLI MÜKELLEFLER
Gayrimenkulünü iş yeri olarak kiraya verenler;
Beyana tabi başka gelirleri yoksa, 2011 yılı iş yeri kirasının gayrisafi tutarı 23 bin lirayı aştığında, tamamını beyan ediyorlar. Beyan verildiğinde, hesaplanan gelir vergisinden, yıl içinde kiracının kestiği yüzde 20 vergi (stopaj) mahsup ediliyor. Böylece, 2011 için yıllık kira geliri "101 bin 120" liraya kadar olanlar, gelir vergisi ödemedikleri gibi üste "vergi iadesi" alıyorlar.
Buna göre, brüt yani gayrisafi iş yeri kira geliri yıllık;
- 36 bin lira olan bin 990 lira,
- 60 bin lira olan bin 930 lira,
- 84 bin lira olan bin 070 lira. "vergi iadesi" alıyor. İade için vergi dairesine dilekçe verip, vergi kesintisi (stopaj) ile ilgili belge eklenerek, vergi iadesini talep etmek gerekiyor. Bir kez daha belirtelim, vergi iadesi olayı yalnızca iş yeri kira gelirleri için var. Konut kira gelirleri için söz konusu değil.

İnşaat sektörünün zor yılı
2012'nin tüm sektörler için zor bir yıl olacağı bekleniyor. Ancak ekonomi genişlerken en hızlı artışı gösteren, ekonomi daralırken de en hızlı düşüşü gösteren sektör hep inşaat sektörü olmuştur.

Çünkü sektör girdi anlamında imalat sanayi ile konut satış ve finansman anlamında bankacılık sektörüyle bağlantılı. Ekonomide yaşanan bir kriz sektörü hem girdi anlamında hem de kredi maliyetleri anlamında diğer sektörlere kıyasla daha sert etkiliyor.
 
KREDİ MALİYETLERİ TALEBİ ETKİLEYECEK
İnşaat sektörüne olan talebi ciddi anlamda belirleyen konut kredileri. Kredi faizlerindeki artış konut kredilerinin maliyetini de artırdı. Konut kredi maliyetlerinin artması konut talebini etkileyecek.

Nitekim TÜİK verilerine, 2011'de bir önceki yıla göre göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünde yüzde 30.8, bina sayısında yüzde 29.0, daire sayısında yüzde 21.7, değerinde yüzde 29.6 düşüş gerçekleşmiş. Kısaca sektörde daralma başlamış. İnşaat sektörü için 2012,2010 ve 2011'e göre daha sönük bir yıl olacağa benziyor.

Sözcü