16 / 08 / 2022

İş yerleri için vergi avantajı!

İş yerleri için vergi avantajı!

Konutlar dışında bazı iş yerleri için de emlak vergisi muafiyeti sunuluyor. peki hangi iş yerleri vergi avantajından yararlanıyor? İş yerini kiraya veren vergi ödeyecek mi? İşte tüm merak edilenler....Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ahmet Karabıyık, bugünkü köşesinde ''Sanayici iş yerini kiralarsa vergi avantajı kayboluyor mu?'' konulu yazısını kaleme aldı. İşte  o yazı...

İş yerleri için vergi avantajı!

Konutlardan sonra bazı iş yerleri için de emlak vergisi muafiyetleri bulunuyor. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi siteleri bu muafiyet kapsmında yer alıyor. (Emlak Vergisi Kanunu Md.4/m.) Ancak sanayicilerin bu taşınmazlarının kiraya vermesi durumunda muafiyet ortadan kalkıyor ve emlak vergisi şartı geliyor. Taşınmazın sahibinin herhangi bir kiracı yerine, taşınmazı aynı ortaklık yapısına sahip grup/aile şirketlerine kiraya vermiş olmasıyla durum değişmiyor ve yeniden emlak vergisinin ödemesi şartı bulunuyor.

İş yerleri için vergi avantajı!

KONUT OLARAK KAYITLIYSA

İş yerleri için, taşınmazın rayiç bedeline göre büyükşehirde  binde 4, diğer illerde binde 2 oranında ilçelerin belediyelerine ödeniyor.

Sahibi olunan ya da yaşanılan bir evin bir kısmını iş yeri olarak kullanmaya başlayanların da yüksek orandan emlak vergisini ödemesi şartı bulunuyor.

Bir konutun sadece bir kısmı iş yeri olarak kullanılıyorsa, belediyeye gidip başvuru yaparak artık iş yerinin tabi olduğu zamandan itiabaren vergi ödenebiliyor.

İş yerleri için vergi avantajı!

ÖDEME ORANI NE OLACAK?

Tapu kayıtlarında iş yeri olarak gözüken bir taşınmaz fiilen konut olarakta kullanılabilir. Böyle bir durum karşısında da iki kat fazla emlak vergisi ödeniyor. Daha yüksek oranda emlak vergisi ödenmemesi için belediyeye başvuuda bulunarak, tapuda konut olarak kayıtlı taşınmazlar için düşük oranlı (konut) emlak vergisi ödenme kolaylığı sunuluyor. 

İş yerleri için vergi avantajı!

ZİRAİ ÜRETİME MUAFİYET

Emlak Vergisi Yasası kapsamında zirai üretim için kullanılan gayrimenkuller için de muafiyet bulunuyor. (Md. 4/h) Üretimde kullanılması amacıyla, makina ve alet depoları, zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakalar emlak vergisinden muaf sayılıyor. Eğer bu taşınmazlar bina olarak kullanılıyorsa, tapu kayıtlarında resmen arsa olarak kayıtlıysa muafiyet açısından tereddüt oluşabiliyor.

Örnek verilecek olursa Antalya’da benzer bir durum yaşandı. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı kendisine sorulan soruyu şu şekilde yanıtladı: “Sebze-meyve işlemesi ve paketlemesi yapılan ayrıca meyve bahçenizde ve seranızda kullandığınız makine, ekipman ve hasat kasalarının muhafaza edildiği deponun bina niteliğinde olması, zirai istihsalde kullanılması ve kiraya verilmemesi durumunda daimi olarak bina vergisinden muaf tutulması mümkün bulunmaktadır.” (16 Ocak 2019 tarih ve E.10113 sayılı özelge)

İş yerleri için vergi avantajı!

GÜNLÜK KİRALANAN KONUT

Tapuya konut olarak kayıtlı taşınmazlar günlük-saatlik kiralanarak iş yeri olarak kullanılıyor. Bu durum karşısında evlerini iş yeri olarak kullananlar daha yüksek oranda vergi ödemek zorunda. Bahsedilen evin fiziki açıdan iş yeri olarak kullanılması nedeniyle iş yeri emlak vergisi ödeniyor.

İş yeri kira geliri beyan sınırı 2021!

İş yeri kira gelir vergisi hesaplama 2021!