İş yeri kira geliri beyan sınırı 2021!

İş yeri kira geliri beyan sınırı 2021!

İş yerini 2020 yılı içerisinde kiraya verenler 2021 yılında kira gelir vergisi ödemek ile mükellef oluyor. Peki vergi için iş yeri kira beyan sınırı 2021 nedir? İş yeri kira geliri istisnası 2016 ne kadar?
İş yeri kira geliri beyan sınırı 2021!
2020 yılı içinde iş yerini kiraya vererek gelir elde eden mal sahipleri, 2021 yılında vergi mükellefi oluyor. İstisna sınırından yüksek gelir elde eden kimselerin beyanname verip vergi ödemelerini yapmaları gerekiyor. Peki iş yeri kira geliri beyan sınırı 2021 yılı için ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

İş yeri kira geliri elde edenlerde bu yıl vergi hesabı değişti. Bu yıl stopajdan daha az hesaplanan vergisi çıkan mülk sahiplerine ‘vergi iadesi’ yine yapılacak. Ancak stopaj oranının düşmesi nedeniyle, geçmiş yıllarda iade almış birçok mülk sahibi bu yıl ‘vergi iadesi’ alamayacak, vergi ödeyecek.

İş yeri kira geliri beyan sınırı 2021!

Stopaj indirimi 

31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iş yeri kiralarında stopaj oranı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldü. İlk yedi ay boyunca kiracı işyerleri mülk sahiplerine ödedikleri net kira bedeline ilaveten Maliye’ye yüzde 20 oranında stopaj ödemişlerdi. (31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete, 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2020 sonuna kadar bu oran yüzde 10 olarak belirlendi.

İş yeri kira geliri beyan sınırı 2021!

İş yeri kira geliri beyan sınırı 2021

İş yeri kira gelirinde beyan sınırı ise brüt-stopaj dahil 49 bin lira oldu. Bu tutarın altında iş yeri kira gelirlerini beyan etmeleri gerekmiyor. Stopaja konu olmayan bir iş yeri kira geliri elde edilmişse (Basit usulde vergilendirilen esnafa yapılan kiralama gibi) bu kez 2 bin 600 liralık beyanname verme sınırı dikkate alınacak. 2 bin 600 liralık iş yeri kira geliri sınırını aşanlar beyanname veriyor.

İş yeri kira geliri beyan sınırı 2021!

Kira geliri beyannamesi 2021

1- Kira gelir vergisi beyannameleri bağlı bulunulan (ikametgâhın bulunduğu yer vergi dairesi) vergi dairesine verilebiliyor.

2- Beyana tabi gelir sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret ise, vergi dairesinden alınacak kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamesi E-Beyanname uygulaması ile elektronik ortamda doğrudan gönderilebileceği gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da gönderilebiliyor.

3- Beyannameler, “Hazır Beyan Sistemi” aracılığıyla internet ortamında verilebiliyor.

İş yeri kira geliri beyan sınırı 2021!

İş yeri kira gelir vergisi hesaplama 2021

ÖRNEK 1:
Konut kira bedeli: 16.000
İstisna tutarı: 7.000
İstisna sonrası kalan konut kira geliri: 9.000
Brüt iş yeri kira geliri (2.400*12) 28.800
Beyan sınırı ile karşılaştırılacak toplam gelir: 37.800

İş yeri kira gelirinde vergi hesabı ne oldu?

İş yeri kira gelir vergisi hesaplama 2021!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com