Kira geliri beyan sınırı!

Kira geliri beyan sınırı!Kira geliri beyan sınırının altında kira geliri elde edenlerin beyanname vermelerine ve vergi ödemelerine gerek kalmıyor. Peki 2014 yılı vergi döneminde kira geliri beyan sınırı ne kadardır?


Kira geliri beyan sınırı!

Kira gelir vergisi bilindiği üzere, her sene belirlenen istisna bedeline bağlı olarak belirleniyor. Kira geliri beyan sınırının altında kira geliri elde edenlerin beyanname vermelerine ve vergi ödemelerine gerek kalmıyor.


Peki, 2014 yılında ödenecek kira geliri beyan sınırı nedir? Kimler kira geliri vergisi ödemeyecek, diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kira Gelir Vergisi Rehberine göre, 2013 yılı boyunca mesken kiralamalarından 3.200 TL'nin altında gelir elde edenler, bu vergiden muaf tutuluyor.


Buna karşın, 2013 yılı boyunca elde edilen işyeri kira gelirinin her bir ortağın hissesine düşen miktarının 26.000 TL tutarı aşmaması durumunda, yine kişiler kira gelir vergisinden muaf tutuluyor.


2014 Kira geliri beyan sınırına ilişkin diğer açıklamalar aşağıda sıralanıyor:


Mesken kira geliri beyan sınırı..

- 2013 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam konut kira geliri 3.200 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.


- 2013 yılı için 3.200 TL istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece konut kira geliri elde edenler faydalanabilecektir.


- Bu istisna sadece tek konut için uygulanacak olup birden fazla konut kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.


- Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.


- Sadece mesken kira geliri elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamayacakları gibi bu sistemden de faydalanamazlar.


İşyeri kira geliri beyan sınırı..

- 2013 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam işyeri kira geliri 26.000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.


- Sadece işyeri kirası elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamayacakları gibi bu sistemden de yararlanamazlar.


- Bir işyerine birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu işyerinden elde edilen kira gelirden her bir ortağın hissesine düşen kira gelirinin 26.000 TL tutarı aşması halinde ayrı ayrı beyanname vermek zorundadırlar.


- İşyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.Kira beyan testi!