24 / 05 / 2022

İskan ruhsatı masrafı ne kadar?

İskan ruhsatı masrafı ne kadar?

İnşaat çalışmaları tamamlanan bir binada oturumun yasal olarak başlaması için iskan ruhsatının alınması gerekiyor. Peki iskan ruhsatı belgesi nasıl alınır? İskan ruhsatı masrafı ne kadar?İskan ruhsatı masrafı ne kadar?

İnşaat çalışmaları tamamlanan bir binada oturumun yasal olarak başlaması için iskan ruhsatının alınması gerekiyor. İskan ruhsatı, yapının; inşaat çalışmaları başlamadan önce belediyeye sunulan ve belediye imar birimlerince onaylanan projeye uygun olarak yapıldığını gösteren belge olarak karşımıza çıkıyor.


Projesine uygun olarak inşa edilmemiş olması durumunda; örneğin fazla bir kat çıkılması veya projede balkonsuzken inşaatta balkonlu yapılması gibi durumlarda iskan belgesi verilmiyor.


İskan ruhsatı verilmeyen bir yapıda da yasal olarak oturuma izin verilmiyor. Yapının projesine uygun olarak tekrar yapılması veya yıkılması isteniyor.


Yapı kullanma izni belgesi olarak da bilinen iskan ruhsatını, belediyeler, valilikler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendiriyor. 


Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılıyor. Ancak müracaat yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürosuna yapılmış ise bu hüküm uygulanmıyor. Yeminli büro, müracaatı bu süre içerisinde müspet veya menfi mutlaka sonuçlandırmak zorunda oluyor.


İskan belgesi için istenen belgeler..

Yapı Kullanma İzni istemi içeren dilekçe,

Tapu kaydı bilgileri,

Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi, 

Dış Kanal Belgesi (İZSU), 

Telekom Olur Yazısı,

Proje Müellifleri Raporu, 

Yapı Denetim Kuruluşu'nun Raporu, 

Cephe fotoğrafları – (13/18 cm),

Emlak/Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı,

SSK'dan alınan Borcu Yoktur Belgesi.


İskan ruhsatı kaç para?

Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi harç ve vergiye tabi tutulmuyor. Ancak, taşınmazın niteliğinin kagir bina olarak tapu kütüğüne gerekeceğinden tashih için tapu harcı ödeniyor. Ayrıca bir döner sermaye bedeli tahsil ediliyor.
İskan ruhsatı nedir?
İskan ruhsatı nasıl alınır?