İşletme projesi kesinleşmeyen binada aidat toplanır mı?

İşletme projesi kesinleşmeyen binada aidat toplanır mı? İşletme projesi kesinleşmeyen binada aidat toplanır mı?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Apartman blok yönetimi işletme projesini genel kurul ve kat mailklerine sunmadı. Aidat toplanmaya başlandı, değişiklikler ve tamiratlar yapılmaya çalışılıyor.Alınan herhangi bir karar yok. Sonuçları nedir?' sorusunu yanıtladı.Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Apartman blok yönetimi genel kurulda işletme projesi sunmadı. Daha sonra da işletme projesini kat maliklerine göndermedi. 150 TL aidat toplamaya başladı. Bu arada bahçe çitlerini yükseltmek istiyor. Parsel yönetiminin sorumluluğunda olan garaj kapısını 5000 TL’ye tamir ettirmeye çalışıyor. Alınan herhangi bir karar yok. Sonuçları nedir?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Bir binada aidat toplanması için kesinleşmiş işletme projesinin olması lazım. Kesinleşmiş işletme projesi iki türlü olur. Birincisi, kat malikleri toplantısında kabul edilen işletme projesidir. Bu toplantıda kabul edilen işletme projesi herkesi bağlar. Ancak geciken ödemeler için gecikme tazminatı tahakkuk etmesi için ya o toplantıya katılmış olmak gerekir veya katılmayanlara kararın tebliği gerekir. Bu sadece gecikme tazminatı için geçerlidir. Toplanacak avans ise geçerlidir ve toplanır.

★ ★ ★ ★ ★

İkincisi ise okuyucumun durumunda olduğu gibi kat malikleri toplantısında kabul edilmeyen hallerde işletme projesini seçilen yönetici veya yönetim kurulu yapar, tüm kat maliklerine tebliğ eder. Yedi gün bekler, itiraz olursa itirazı görüşmek için kat maliklerini bir kez daha toplantıya çağırır. Şayet itiraz olmazsa işletme projesi kesinleşir ve aidat toplamak mümkün olur ve gecikenler için gecikme tazminatı talep imkanı doğar. İşte aidat toplamak için bu iki şekilden biri ile işletme projesinin kesinleşmiş olması gerekir. Okuyucumun anlattığı olayda kesinleşmiş işletme projesi yok, dolayısıyla toplanacak avansa katılım mecburi değil. Yani ortada bir problem var.

★ ★ ★ ★ ★

Binaya ait olmayan, site ortak malı olan garaj kapısının yapılması için kendi bloklarında alınmış bir karar yok. Üstelik garaj kapısı site ortak malı yani yapımı veya onarımı için tüm site bağımsız bölüm maliklerinin katılması gereken bir gider. Bu halde kendi kararları ile sadece okuyucumun bloğundan bu gider avansının toplanması mantıklı değil. En azından kendi bloklarından paranın tamamının toplanması için kat malikleri kurulunun karar alması gerekirdi. Hatta böyle bir karar belki de onları iptale kadar götürecekti.