Isparta'da satılık 5 gayrimenkul ihalesi 22-24 Ağustos'ta!

Isparta'da satılık 5 gayrimenkul ihalesi 22-24 Ağustos'ta!TCDD Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü, Isparta'daki 5 gayrimenkulünü satışa sunuyor. İhaleler 22-24 Ağustos'ta yapılacak..


TCDD Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Isparta'daki 5 gayrimenkul ihale yöntemiyle satılıyor. İhaleler 22 Ağustos ile 24 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.


ISPARTA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAAĞAÇ MAHALLESİ 4 ADET VE ISPARTA İLİ, KEÇİBORLU İLÇESİ, AŞAĞI MAHALLESİ 1 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 5 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR


TCDD Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:


1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi’nde 4 adet ve Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Aşağı Mahallesi’nde 1 adet olmak üzere toplam 5 adet taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Gar Binasının toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu taşınmazların geçici teminat miktarları Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2224 ada, 1 parsel için 22.000,00 (Yirmiikibin) TL, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada, 1 parsel için 35.000,00 (Otuzbeşbin) TL, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada, 2 parsel için 10.000,00 (Onbin) TL, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada, 3 parsel için 38.000,00 (Otuzsekizbin) TL ve Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Aşağı mahallesi, 166 ada, 67 parsel için 500,00 (Beşyüz) TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı gün ve saate kadar TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Aşağıda belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dokümanları, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü veznesine; Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi 2224 ada 1 parsel için 200,00 (İkiyüz) TL, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada, 1 parsel için 300,00 (Üçyüz) TL, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada, 2 parsel için 100,00 (Yüz) TL, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada, 3 parsel için 350,00 (Üçyüzelli) TL ve Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Aşağı Mahallesi, 166 ada, 67 parsel için 50,00 (Elli) TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir.


Isparta


6 - Ayrıca 0 272 213 76 21 / 4368 numaralı telefonlardan ve www.tcdd.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.