İstanbul Ata Yönetim ve Medya Danışmanlığı Anonim Şirketi kuruldu!

İstanbul Ata Yönetim ve Medya Danışmanlığı Anonim Şirketi kuruldu! İstanbul Ata Yönetim ve Medya Danışmanlığı Anonim Şirketi kuruldu!

İstanbul Ata Yönetim ve Medya Danışmanlığı Anonim Şirketi bugün Sancaktepe'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Hüsniye Şahin tarafından kuruldu.İstanbul Ata Yönetim ve Medya Danışmanlığı Anonim Şirketi bugün Sancaktepe'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Hüsniye Şahin tarafından kuruldu.

İstanbul Ata Yönetim ve Medya Danışmanlığı Anonim Şirketi konusu:
YÖNETİM HİZMETLERİ a) İlgili mevzuata riayet etmek kaydıyla, iş merkezi, ticaret merkezi, alışveriş merkezi, turistik tesisler, konut ve yerleşim merkezleri ile rezidanslar için yatırım projeleri hazırlamak, geliştirmek, genel planlanmasını yapmak, uygulamak, bu yatırım projeleri ile ilgili kontrollük ve danışmanlık hizmetleri vermek, organizasyon ve pazarlama araştırmaları yapmak. b) Her türlü iş merkezi, ticaret merkezi, konut ve yerleşim merkezleri ve rezidanslar ile buralarda açılacak işyerlerinin yönetimini ve işletmesini üstenmek. c) Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. d) Her türlü iş merkezi, ticaret merkezi, konut ve yerleşim merkezleri ve rezidanslar ile buralarda açılacak her nevi alışveriş merkezlerini (avm) işletmek veya bunları başlarına işlettirmek. e) Her türlü iş merkezi, ticaret merkezi, konut ve yerleşim merkezleri ve rezidanslar ile buralarda açılacak işyerlerinin ihtiyaç ve servis hizmetlerini yapmak. f) Her türlü iş merkezi, ticaret merkezi, konut ve yerleşim merkezleri ve rezidanslar ile buralarda açılacak müşteri ihtiyaçları içersinde spor ve bowling salonları işletmeciliği yapmak. g) Kendisinin yada üçüncü kişilerin mülkiyetinde bulunan iş merkezlerinin, alışveriş merkezlerinin, ticaret merkezlerinin, konut ve yerleşim merkezlerinin, rezidansların ve buralarda bulunan açık ve kapalı otoparklar ile sair müştemilatların işletmesini üstlenmek, kat mülkiyeti esaslarına göre yöneticilik faaliyetlerini yerine getirmek, yönetim, organizasyon, bakım, onarım, tesisat, peyzaj, bahçe ve bitki bakımı gibi hizmetlerini yapmak ve yürütmek. Söz konusu yerlerin yönetim faaliyetlerine yönelik fizibilite, bütçe organizasyon işletmelerini yerine getirmek, söz konusu yere ilişkin aidat kira vb. leri toplamak ve konuda kat maliklerine yada mal sahiplerine gerekli bilgileri sunmak, hizmetlerin en iyi şekilde verilmesini temin için araştırmalar yapmak. h) 634 sayılı kat mülkiyeti konusunda yönetim danışmanlığı konusunda her türlü eğitimi vermek veya verdirmek. Mali durum raporları hazırlama veya hazırlatmak. i) Şirketlere danışmanlık hizmetleri vermek. Bunların finansal durumları hakkında raporlar hazırlamak. j) Eğitim dokümanları hazırlayarak bunları cd ve kitapçık olarak satmak, pazarlamak veya bunları başkalarına pazarlattırmak. MEDYA VE REKLAM a) Her türlü medya ve reklam hizmetleri vermek. b) Firmaların tanımı amaçlı reklam ve organizasyon faaliyetlerinde bulunmak. c) Reklam ve tanıcı filmler hazırlamak. d) Her türlü katalog ve reklam çalışmaları yapmak veya yaptırmak. e) Reklam amaçlı olarak banka atmleri kiralamak, kurmak veya kurmaya aracılık etmek. Bunları kendi yapabileceği gibi başkalarına da yaptırmak. İNŞAAT a) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak j) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k) Her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Meclis Mah.  Ankara  Cad. Karademir Plaza No: 72 SANCAKTEPE