İstanbul Boğazı'nı kaçak yapılardan arındıracak komisyon kuruyor!

İstanbul Boğazı'nı kaçak yapılardan arındıracak komisyon kuruyor! İstanbul Boğazı'nı kaçak yapılardan arındıracak komisyon kuruyor!

İstanbul Boğazı’nı kaçak yapılardan arındıracak komisyon kuruluyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası ile tarihi yarımada da kurulacak 3 komisyonda alanında uzman kişiler görev alacak. Aykırı olan yapılar derhal yıkılacak veya yıktırılacak...


Hükümet kaçak yapılarla mücadelesine devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bodrum'dan sonra İstanbul Boğazı'nı kaçak yapılardan arındırmak ve Boğaz'ın silüetini korumak için düğmeye bastı. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre; Bakanlık bu kapsamda Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik bir kanun teklifi taslağı hazırladı. Taslağa göre, Boğaz hattını korumak için Boğaziçi Başkanlığı kuruluyor. Başkanlığa bağlı olarak, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası ile tarihi yarımada da 3 tane Boğaziçi Koruma ve Düzenleme Komisyonu da kurulacak.

ŞEHİR PLANCILARI ÇALIŞACAK

Komisyonlar, Boğaz hattının korunması, yeşil alanın artırılması, afet riski olan binaların yenilenmesi ve İstanbul'da ekolojik koridorlar oluşturmak için kurulacak. Komisyonlarda şehir planlama, orman mühendisleri, hukuk, sanat tarihi, arkeoloji gibi meslek gruplarından seçilecek. Kurulacak komisyon Boğaziçi'nde doğal, tarihi, arkeolojik, kentsel arkeolojik ve kentsel sit ile kesin korunacak hassas alan, nitelikli doğal koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına ilişkin konular ve uygulamaları ile kültür ve tabiat varlıklarının onarımına öncelik verecek.

SİLUETİ KİMSE BOZAMAYACAK

Hazırlanan taslağa göre, Boğaziçi alanındaki yapılar bundan sonra yeni imar planları esaslarına göre yapılacak. Aykırı olanlar hemen yıkılacak. Yapı yoğunluğunu sınırlamaya ve azaltmaya yönelik tedbirler alınacak. Bu alanda silueti bozacak yapılaşmaya izin verilmeyecek. Daha önce bu yapılara izin verenlerle ilgili cezai işlemler uygulanırken, alınan ruhsatlar da iptal edilecek.

EMSAL KISITLAMASI GELİYOR

Mevcut Boğaziçi Kanunu'na göre, Boğaziçi gerigörünüm ve etkilenme bölgesinde konut alanları haricinde yükseklik ve emsal kısıtlaması yoktu.

Fakat yeni taslağa göre, Boğazın siluetini etkileyecek tüm yapılar kanun kapsamına dâhil edildi. Boğaziçi alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır ve bitki varlıkları geliştirilerek korunacak.

Bu alanların arazi ve arsa düzenlenmesi yapılarak veya trampa yoluyla kamu eline geçirilmesi ve kamu yararına kullandırılması sağlanacak.
 

İstanbul Boğazı imara mı açılıyor?